ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ. ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


Δημήτρη γεια χαρά!

Είμαι ο Σπύρος Παπαϊωάννου, παλιός γνωστός από το ΙΕΚ Ν.Σμύρνης .
Δεν θα ήθελα να φανεί τετριμμένο , αλλά σας οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά που έχετε κάνει μέχρι τώρα , με πολύ κόπο & όρεξη!
Δεν μπήκα στον δικαστικό αγώνα , γιατί αληθινά δεν είχα ( έχω! ) χρόνο ούτε να μαζέψω όλα αυτά τα δικαιολογητικά !
Παρ` όλ` αυτά , έχω πληρωθεί από τα 5 «μαγαζιά» που μου χρεωστάγανε & ξέρω πολύ καλά ότι αυτό έγινε μετά την μεγάλη πίεση που εξασκήσατε . Έτσι «αναίμακτα» επωφελήθηκα & εγώ μαζί με τόσους άλλους .

Ευχαριστώ & πάλι
Σπύρος 

PRECISA LTD
15A , Xenofondos Str. , Athens 10557 , GREECE
Tel: 0030 210 3229333 Fax: 0030 210 3229660
E-mail: precisa@otenet.gr
www.precisa.com.gr

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


Πληροφορούμε τους συναδέλφους ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής πληρωμές του τρέχοντος εξαμήνου :

- στις 12/01/2012 η περίοδος 03/10/2011 - 04/11/2011
υποχρέωση Ι.ΔΕ.Κ.Ε.

- στις 20/01/2012 η περίοδος 05/11/2011 - 30/11/2011
υποχρέωση Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

- στις 26/01/2012 η περίοδος 01/12/2011 - 23/12/2011 
υποχρέωση Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η πληρωμή έγινε στους λογαριασμούς της Εθνικής τράπεζας.
Αφορά τους εκπαιδευτές με ασφάλιση Ι.Κ.Α.
Εντός των προσεχών ημερών θα καταβληθούν και οι αποδοχές των συναδέλφων που αμείβονται με Δ.Π.Υ. και Α.Δ.

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012Α!


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 Α!
Διαβάστε όλη την προκήρυξη εδώ.

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Πληροφορούμε τα μέλη μας, ότι σχετικά με τις πληρωμές του τρέχοντος εξαμήνου
( 2011 Β! ), έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις του Ι.ΔΕ.Κ.Ε. έως και τις 4 Νοεμβρίου 2011. Κατάθεση στην Εθνική τράπεζα στις 12/01/2012
Πέραν αυτής της ημερομηνίας οι οικονομικές υποχρεώσεις και η διοικητική μέριμνα των ΙΕΚ ως γνωστό έχουν ανατεθεί εις τον νέο φορέα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Το Ε.Δ.ΙΕΚ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό και το υπόλοιπο των οφειλομένων του τρέχοντος εξαμήνου από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ι.Ε.Κ.


1. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτών σε Δημόσια ΙΕΚ, λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Π.Δ 1041/79 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρ. 8 του Ν. 1813/88 και αναγνωρίζεται τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων (21 ώρες εβδομαδιαίως).

2. Επισημαίνεται, ότι δεν αναγνωρίζεται  και δεν  προσμετράται  στη βαθμολογική εξέλιξη  των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. η προϋπηρεσία σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.

3. Σε ότι αφορά την προϋπηρεσία εκπαιδευτών σε Ιδιωτικά ΙΕΚ, αυτή αναγνωρίζεται συντάξιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1405/83 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρ.17 του Ν.2084/92.

4. Η προϋπηρεσία σε ΙΕΚ δεν μετράει για τους πίνακες αναπληρωτών και το ΑΣΕΠ. Αναγνωρίζεται μόνο όταν γίνει κάποιος μόνιμος, για να ανέβει μισθολογικό κλιμάκιο.

5. Και όταν είναι κάποιος μόνιμος δεν επηρεάζει ούτε τη συνταξιοδοτική του ούτε τη μισθολογική του εξέλιξη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2012 Α!


Εν αναμονή της πρόσκλησης για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα δημόσια Ι.Ε.Κ. για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του εαρινού εξαμήνου 2012 Α! σας παρουσιάζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης για τον διορισμού ως ωρομισθίου εκπαιδευτικού στα δημόσια ΙΕΚ  έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στο Δημόσιο Τομέα που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
Δικαιολογητικά
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δίπλωμα Ι.Ε.Κ., πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού – Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).
4. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν είτε α) άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της επαγγελματικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (π.χ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ., 92/51/Ε.Ο.Κ., 99/42/Ε.Κ., Τομεακές Οδηγίες κ.λπ.). Στην περίπτωση της επαγγελματικής αναγνώρισης, αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρμόδια επιτροπή (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι., Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων κ.α.) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κ.λπ.), είτε β) Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ., του Ε.Ο.Π.Π. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία.
5. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ., του Ε.Ο.Π.Π. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη επικυρωμένων αντιγράφων των βασικών τίτλων σπουδών επισήμως μεταφρασμένων (από το Υπ.Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, Δικηγόρους και μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου).
6α. Από τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται :
•    βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης,
•    ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
6β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν :
•    βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος,
•    ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
7. Από τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1, του άρθρου 14, του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3, του άρθρου 1, του Ν. 2527/1997, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
Παρατήρηση : οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν ήδη συνεργαστεί στο φθινοπωρινό εξάμηνο 2010 – 2011 με το ΙΕΚ, δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν τα ίδια δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελό τους. Αρκεί η υποβολή της αίτησης με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα.
Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται : η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και η διάθεση συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στο Ι.Ε.Κ., τα κοινωνικά κριτήρια.
Κατόπιν της ανάθεσης μαθημάτων οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν :
1.    Να υπογράψουν σχετική σύμβαση στην οποία θα καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης, οι λοιπές υποχρεώσεις και η ωριαία αντιμισθία.
2.    Να συμπληρώσουν Δελτίο Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ.
3.    Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86: α) για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον, β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες, αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ) ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4, 5), Ν. 2303/95, Ν.2470/97 και Ν.3833/2010 ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα.