ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013


ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ, ΤΙΣ ΣΕΚ,
ΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΔΒΜ

Καθορίστηκε με κοινή απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών η ωριαία αμοιβή των εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),  ως εξής:

α) Μέλη ΔΕΠ:
Ι. Τακτικοί Καθηγητές σε Α.Ε.Ι είκοσι επτά (27) ευρώ.
II. Αναπληρωτές Καθηγητές σε Α.Ε.Ι εικοσιπέντε (25) ευρώ.
III. Επίκουροι Καθηγητές σε Α.Ε.Ι και λοιπά μέλη ΔΕΠ είκοσι τρία (23) ευρώ.

β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20) ευρώ.

γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18) ευρώ.

δ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεκαπέντε (15) ευρώ.

ε) Μη πτυχιούχοι, δώδεκα (12) ευρώ.

στ) Εμπειροτέχνες.
Ι. δεκατρία (13) ευρώ.
II. δεκατέσσερα (14) ευρώ.
III. Δεκαέξι (16) ευρώ.

2. Η διαβάθμιση των αμοιβών των εμπειροτεχνών εκπαιδευτών ενηλίκων σε τρεις κατηγορίες ωρομισθίων αμοιβών τελεί σε συνάρτηση με:
α) τη φύση και την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου ενασχόλησης (συντελεστής δυσκολίας),
 β) της εξειδίκευσης στο αντικείμενο,
γ) τα συνολικά χρόνια απασχόλησης στο αντικείμενο του επαγγέλματος.
Η ανωτέρω διαβάθμιση αμοιβών γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ. και έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Η παρούσα απόφαση αφορά τους εκπαιδευτές ενηλίκων, σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.ΙΕΚ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ


Το προεδρείο του Ε.Δ.ΙΕΚ πραγματοποίησε στις 16 και 17/07/2013 αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον αρμόδιο σε θέματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και των συνεργατών του.

Με δεδομένη πλέον την παραμονή των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., στην συνάντηση τέθηκαν, προτάθηκαν και συζητήθηκαν  τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτές, όπως:

- Επαναφορά παλαιών συμβάσεων προκειμένου οι εκπαιδευτές να τύχουν πλήρους ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής κάλυψης.
(Σύμφωνα και με την γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη μετά από την προσφυγή του Ε.Δ.ΙΕΚ)

- Βελτίωση του αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης για την πρόσληψη των εκπαιδευτών ώστε αυτή να καταστεί αντικειμενικότερη, διαφανείς και να πληρεί τα χρηστικά προαπαιτούμενα τα οποία προβλέπει ο σκοπός λειτουργίας της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

- Κατάργηση του περιορισμού πρόσληψης μόνο σε 2 ΙΕΚ

- Γενικότερα θέματα τα οποία θα βελτιώσουν την εργασιακή σχέση των εκπαιδευτών. 

Επίσης συζητήθηκαν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος μέσα στο πλαίσιο αναβάθμισης της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Προτάθηκε από το Ε.Δ.ΙΕΚ η επανίδρυση πρωινού ΙΕΚ (λειτουργούσε με απόλυτη επιτυχία) προκειμένου να εξυπηρετούνται καταρτιζόμενοι οι οποίοι εργάζονται κατά τις βραδινές ώρες, και με το σημερινό καθεστώς είναι αποκλεισμένοι από το δικαίωμα της κατάρτισης.

Τόσο ο αρμόδιος Υφυπουργός όσο και οι συνεργάτες του ενέσκηψαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και γενικότερα στις προτάσεις του Ε.Δ.ΙΕΚ, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες εκείνες λύσεις ώστε να αξιοποιηθεί τόσο το έμψυχο υλικό όσο και ο θεσμός γενικότερα.

Στο τέλος της αμφίδρομης ενημέρωσης επαναπροσδιορίστηκε νέα συνάντηση.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Α!


Σήμερα 19/07/2013 πραγματοποιήθηκε η πληρωμή - εξόφληση του εαρινού εξαμήνου 2013 Α!. (Φεβρουάριος - Ιούνιος 2013).

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ 2010 Β!


Εντός του ΙΟΥΛΙΟΥ θα πραγματοποιηθούν πληρωμές για τις
παλαιές οφειλές 2010Β! σύμφωνα με την ενταλματοποίηση της Ε.Α.Π.
για τα ΙΕΚ:
- ΑΙΓΙΟΥ,
- ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(3 ενταλματα),
- ΑΧΑΡΝΩΝ,
- ΒΑΡΗΣ,
- ΚΑΒΑΛΑΣ (εκτος απο 1 με λαθη στοιχειων),
- ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ (2 εντάλματα)
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (4 εντάλματα),
- ΣΑΜΟΥ (6 εντάλματα),
- ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 2010 Β!


Ενημερώνουμε ότι μετά την επικοινωνία του ΕΔΙΕΚ με την ΥΔΕ τα ΙΕΚ που ενταλματοποιήθηκαν και είναι προς πληρωμή τον Ιούνιο από την ΕΑΠ για τα οφειλόμενα του 2010Β είναι :                  

- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

- ΜΕΓΑΡΩΝ

- ΠΑΤΡΩΝ

- ΠΕΙΡΑΙΑ

- ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

 καθώς και τα:

- ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και

- ΣΑΜΟΥ

από τα 3 τελευταία ΙΕΚ δεν θα πληρωθούν από 5 εντάλματα (δεν υπάρχουν ονομαστικές καταστάσεις γι αυτά).

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013Α!


Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της οικονομικής υπηρεσίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ αν:

1. Μέχρι 31/05/2013 τα ΙΕΚ αποστείλουν τις συμβάσεις

2. Μέχρι 15/06/2013 τα ΙΕΚ έχουν οριστικοποιήσει τα παρουσιολόγια Φεβρουαρίου - Μαΐου 2013  

3. Μέχρι 20/06/2013 τα ΙΕΚ έχουν οριστικοποιήσει τα παρουσιολόγια Ιουνίου

4. Μέχρι 20/06/2013 τα ΙΕΚ έχουν οριστικοποιήσει εισηγήσεις και επιτηρήσεις

τότε η πληρωμή του τρέχοντος εξαμήνου (Εαρινό 2013Α!) θα πραγματοποιηθεί άμεσα.

Εάν ένα ΙΕΚ καθυστερήσει, συνεπάγεται χρονική καθυστέρηση και των υπολοίπων, διότι η πληρωμή γίνεται μαζικά.

Ως εκ τούτου η ταχύτητα της πληρωμής μας εξαρτάται από την συνέπεια των ΙΕΚ ως προς το ως άνω χρονοδιάγραμμα.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ


Προς:  Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

          Γεν. Γραμ. κα ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΤΖΟΛΑ

Κοιν.: Ομάδα Διαχείρισης Δημοσίων ΙΕΚ

 

Θέμα: Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων ΙΕΚ

 

Μετά από ενδελεχή μελέτη και ανοιχτή συζήτηση των μελών του και εκπαιδευτών, σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση του νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ, η Πανελλήνια κίνηση Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ «Ε.Δ.ΙΕΚ» έχει να τοποθετηθεί ως προς τα εξής σημεία τα οποία αφορούν το άρθρο 4.  

Α. Παράγραφος 4.1 περίπτωση 6

Το πάγιο αίτημα των εκπαιδευτών ήταν και είναι η αξιοκρατική και διαφανείς διαδικασία πρόσληψης τους.

Προσέγγιση του συγκεκριμένου αιτήματος επιχειρήθηκε κατά την περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2013 Α!, πλην όμως τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι η προχειρότητα σχεδιασμού  του συστήματος επιλογής, το βεβιασμένο της εκτέλεσης του, ο ορισμός λαθεμένων κριτηρίων μοριοδότησης, οδήγησαν σε πολλές των περιπτώσεων ώστε οι επιλογές  να μην είναι οι κατάλληλες.

Εξ αντικειμένου είναι δεδομένο ότι τα τυπικά και μόνο προσόντα δεν επαρκούν και δεν τεκμηριώνουν την πληρότητα των προσόντων ενός εκπαιδευτή ώστε να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες που εξυπηρετούν τον σκοπό και τους στόχους της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. 

Προτείνουμε ένα μικτό τρόπο διαδικασίας επιλογής το οποίο θα  διασφαλίζει την διαφάνεια με την μοριοδότηση των τυπικών προσόντων αλλά παράλληλα θα δίνει και την δυνατότητα στον εκάστοτε Διευθυντή ΙΕΚ να συνεκτιμήσει και τα ουσιαστικά προσόντα, ήτοι: απόδοση, συνέπεια, επίπεδο συνεργασίας, κτλ. (τρόποι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι διασφαλίζουν ταυτόχρονα τα εχέγγυα της διαφάνειας και της μη αποκαλούμενης «πελατειακής σχέσης»)  

Β. Παράγραφος 4.1 περίπτωση 5

Η προϋπόθεση ένταξης στο Υπο - Μητρώο εκπαιδευτών Α.Ε.Κ. κινείται προς την σωστή κατεύθυνση διότι διασφαλίζει την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων οι οποίες απαιτούνται και είναι αναγκαίες για την εκπαίδευση ενηλίκων, παράλληλα με την απαιτούμενη διαρκεί επιμόρφωση των εκπαιδευτών. 

Προτείνουμε η συγκεκριμένη προϋπόθεση ή να ανασταλεί για το επόμενο εξάμηνο (Φθινοπωρινό 2013 Β!) με δεδομένο ότι από το 2008 έως σήμερα δεν έχει εκτελεστεί κανένα πρόγραμμα πιστοποίησης και ένταξης στο μητρώο, με αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων φορέων πιστοποίησης ή θα πρέπει ο ΕΟΠΠΕΠ σε εύλογο χρονικό διάστημα να υλοποιήσει πρόγραμμα ένταξης ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να αξιοποιήσει και ενταχθεί στο μητρώο έως τον Σεπτέμβριο του 2013.  

Παρακαλούμε για την επανεξέταση εκ μέρους σας των συγκεκριμένων άρθρων του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοσίων ΙΕΚ 

Το Ε.Δ.ΙΕΚ σε κάθε περίπτωση έχει επανειλημμένως υποβάλει προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα και φορείς του ΥΠΘΠΑ, σχετικά με θέματα που αφορούν την εν γένει διαμόρφωση ενός πλαισίου λειτουργίας των ΙΕΚ το οποίο θα κινείται στις σημερινές απαιτήσεις μιας αναβαθμισμένης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης έτσι όπως αυτήν έχει οριοθετήσει το ΥΠΘΠΑ.
 
Το Δ.Σ. Ε.Δ.ΙΕΚ

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΑΪΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ 2010 Β!

Μετά απο επικοινωνία του ΕΔΙΕΚ με την αρμοδια υπηρεσια του Υπουργειου Παιδειας ανακοινωνουμε οτι τα ΙΕΚ που ενταλματοποιηθηκαν για το 2010Β και θα πληρωθουν εντος του ΜΑΙΟΥ ειναι:
- Αρτα
- Βόλος(1 ενταλμα)
- Εδεσσα
- Ηράκλειο
- Καλαμάτα
- Κεφαλλονιά
- Κόρινθος
- Λαμια(1 ενταλμα)
- Μέγαρα
- Μυτιλήνη
- Χίος
- Πτολεμαίδα
-  Πύργος
-  Ρέθυμνο

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 2010


Σχετικά με την πληρωμή του υπόλοιπου ποσού περιόδου 10ος /12ος 2010 και μετά από σχετική ενημέρωση από τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου έχουν ενταλματοποιηθεί και θα πληρωθούν εντός του Απριλίου τα ΙΕΚ:

- Αγίων Αναργύρων,

- Αμαρουσίου,

- Βόλου,

- Γρεβενών,

- Ελευσίνας,

- Κερατσινίου,

- Κοζάνης,

- Λαγκαδά,

- Λαμίας,

- Καρπενησίου,

- Αταλάντης,
 
- Μεταμόρφωσης.

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 2012 Β!


Μετά από τις κατάλληλες ενέργειες του ΕΔΙΕΚ με τους υπευθύνους του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, διασφαλίσαμε την εξόφληση του υπόλοιπου εξαμήνου 2012Β-μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2013 -εντός του Μαρτίου. Πιέζουμε ώστε η ημερομηνία εξόφλησης να είναι η συντομότερη δυνατή.

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 Β!


Κατόπιν σημερινών ενεργειών του ΕΔΙΕΚ όλα τα ΙΕΚ τα οποία έχουν στείλει πλήρης φακέλους θα πληρωθούν μέχρι τέλος της εβδομάδος. Τα ΙΕΚ:

-ΚΟΖΑΝΗΣ, - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, - ΜΕΓΑΡΩΝ, - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,  - ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, - ΠΑΤΡΩΝ, - ΡΕΘΥΜΝΟΥ, - ΣΑΜΟΥ και ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
 
των οποίων οι φάκελοι είναι ακόμα ελλιπής θα πληρωθούν μετά την σωστή ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τα ΙΕΚ και το σχετικό έλεγχο από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


Μετά από σχετικές ενέργειες του Ε.Δ.ΙΕΚ, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ γνωστοποίησε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του εξαμήνου από 8/10/2012 έως 14/2/2013 (με την προϋπόθεση ότι τα ΙΕΚ θα έχουν καλύψει τις όποιες διαδικαστικές εκκρεμότητες ).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

- Εκπαιδευτές που πληρώνονται με Α.Ε.Δ. θα εξοφληθούν έως 28/02/2013

- Εκπαιδευτές που πληρώνονται με Α.Π.Υ. θα εξοφληθούν έως 31/03/2013
 
Το Δ.Σ. του Ε.Δ.ΙΕΚ

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ Ή ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ;

ΑΠΛΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΑ....

Κ. Ζέρβα

μιά και εσείς αλλά και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. από ότι βλέπω μάλλον δεν έχετε το θάρρος να σηκώσετε τα τηλέφωνα σας ή να συμπεριλάβετε τα mail σας στο χώρο επικοινωνίας του επίσημου site, υποχρεώθηκα να βρω τα στοιχεία σας από το ιντερνετ. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι δεν έχετε κάνει καθόλου σωστά και επαρκώς τη δουλειά σας. Το σύστημα που στήστατε για τις αιτήσεις χιλιάδων εκπαιδευτών δεν δουλεύει και εδώ και 2 μέρες μας ταλαιπωρεί απεριοριστά. Αντί να αφιερώσω 1 ώρα για να κάνω αυτή τη δουλειά έχω ήδη αφιερώσει δύο μέρες χωρίς να έχω κατορθώσει να τελειώσω.

Επιπλέον έχω να σας καταλογίσω ότι εσείς αλλά και το τμήμα σας είσαστε αμόρφωτοι καθώς οι "οδηγίες" περιέχουν απίστευτα ορθογραφικά λάθη. Είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι το ρήμα πηγαίνετε γράφεται με αι σαν να είναι παθητική φωνή;

Το μόνο που φροντίσατε να κάνετε σωστά είναι να αποποιηθείτε των ευθυνών σας για τη μη σωστή λειτουργία του συστήματος που φτιάξατε : Το Ίδρυμα Νεότητας και Δια Βίου Μάθησης δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης των χρηστών/επισκεπτών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

με εκτίμηση

Διδάκτωρ του Κινηματογράφου και Ιστορικός της Τέχνης

Ελένη Τραγέα
 
***********************************************************************
Savvas Kyriakidis Μετά από πολύ κόπο και άπειρες βλασφημίες κατάφερα και μπήκα επιτέλους στα ατομικά στοιχεία. Και φυσικά (στην Ελλάδα ζούμε) με περίμενε και άλλη έκπληξη αναγράφω τα στοιχεία μου και μου ζητάει διάφορα όπως πχ ανεργία, τρίτεκνη οικογένεια, οικογενειακή κατάσταση κοκ και υποτίθεται πρέπει να απαντήσω ΟΜΩΣ ΔΕΝ βγάζει επιλογές πατάω το κουμπάκι αλλά δεν γίνεται τίποτα. Κάνω ενημέρωση και βέβαια δεν το δέχεται.
Ilias Sardellis ΣΑΦΩΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΟΥΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΟΥΤΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΠ.

Στέφανος Μαργαρίτης Αν δουλέψει παντος ....πιστεύω ότι θα δουλέψει καταλάθος και όχι ότι θα το φτιάξουν αυτοί ..... Αυτοί μάλλον επίτηδες τα κάνουν όλα αυτά

Bagelis Karalis δεν το κάνουν επίτηδες . Είναι ΑΧΡΗΣΤΟΙ! Σε οποιαδήποτε ιδιωτική δουλειά θα είχαν πάρει πόδι. Οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο υπουργείο εποπτεύουν εμάς στη διδασκαλία? ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑΔΕΙ ΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ . Την επόμενη φορά ας μου πουν εμένα να κάνω κάτι αντίστοιχο με τα μισά λεφτά απ αυτούς και δεν είμαι καν κομπιουτεράς.
Εξηγούμαι:
1ον) Τι όνομα σελίδας είναι αυτό cert.gsae.... κλπ
Προτείνω το εξής : http://www.feuvged.hujgbugrr.jbdcgsj.2/&%R$%.sjdhvgf.gr

ΚΙΚΗ ΜΗΛΛΙΟΥ Η τελευταία σελίδα των οδηγιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., είναι όλα τα λεφτά! Να μην σχολιάσω τα εκφραστικά και τα ορθογραφικά λάθη (ο Φατσέας θα τα έγραφε καλύτερα...). Προτείνω, λοιπόν, στο αγαπητό Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., να μεγαλώσει τη λίστα των παραδειγμάτων του, με τα ακόλουθα: Ι.Ε.Κ. Άσπρο Φτερό (δεν υπάρχει), Ι.Ε.Κ. Αστραπή (δεν υπάρχει), Ι.Ε.Κ. Κολοπετινίτσας (μπορεί και να υπάρχει, ποιος ξέρει... κάντε αίτηση και βλέπουμε...). Μόνο με χιούμορ, μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς αυτό που ζούμε...
 

Babis Papacharalabous κλαίω χαχαχαχαχαχα