ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - ΕΟΠΠΕΠ
    ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 04/04/2015

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΕΟΠΠΕΠ

Το ΚΕΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (Κωδ. Πιστοποίησης 2000005) με την υποστήριξη του Ε.Δ.ΙΕΚ διοργανώνει προπαρασκευαστικό σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την συμμετοχή στην διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ που θα διεξαχθεί το 2015.

Ως γνωστό με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013) και 4823 (ΦΕΚ 189Α!/10-09-2014) εφεξής δικαίωμα πρόσληψης στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας θα έχουν οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών και πιστοποιημένοι στο επίπεδο Β του πρώην ΕΚΕΠΙΣ, σε εφαρμογή της υπ' αριθ. ΓΠ/20082/23-10-2012 Υπουργικής απόφασης "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης" (ΦΕΚ 2844/Β/2012).

Σύμφωνα με ανακοίνωση (22/01/2015) του ΕΟΠΠΕΠ και τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.7 του Νόμου 4823/2014, ΦΕΚ 189Α! 10-09-2014, θα ισχύσουν από 01/09/2015 και η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια θα αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο/η εκπαιδευτής να μετάσχει σε προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

 ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν και ενταχθούν στο αντίστοιχο μητρώο ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων με τις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ  και θα διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

ΣΚΟΠΟΣ: Η βελτίωση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η ειδικευμένη εκπαίδευση στην συγκεκριμένη θεματολογία που απαιτούνται για την επιτυχία τόσο στις γραπτές εξετάσεις όσο και στην μικροδιδασκαλία στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
(Με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα Εκπαιδευτής Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ)

- Αλληλογνωριμία, στόχοι προγράμματος, διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου.

- Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, χαρακτηριστικά ενηλίκων, αρχές μάθησης ενηλίκων, ο ρόλος του εκπαιδευτή

- Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών

- Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης

- Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας

- Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου, αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας

- Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)

- Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

- Σχεδιασμός 20΄μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους

- Αξιολόγηση διδακτικού έργου (μοντέλα, τύποι, τεχνικές)

- Παρουσίαση 20΄μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους

- Ανάλυση θεωρητικής θεματολογίας της τράπεζας θεμάτων


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 130 διδακτικές ώρες

Οι 50 ώρες θα πραγματοποιηθούν σε εκπαιδευτικές συναντήσεις δια ζώσης

(3 Σαββατοκύριακα) και 80 ώρες πρακτική άσκηση - εκπόνηση εργασιών με εξ αποστάσεως

υποστήριξη από τον εκπαιδευτή.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

1. 04/04/2015

    Σαββατοκύριακα συναντήσεων: 4,5/04/2015 (1η Συνάντηση)

                                          18,19/04/2015 (2η Συνάντηση)

                                          9,10/05/2015 (3η Συνάντηση)

ώρες διεξαγωγής 09:00 - 18:00. (1ώρα διάλλειμα - γεύμα)

 Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 130 ωρών στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι εμπειρότεροι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών Ενηλίκων, πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ Ε.Δ.ΙΕΚ: 290 € ανά συμμετοχή

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό αυτό έως και μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία έναρξης κάθε σεμιναρίου (έως 27/ Μαρτίου 2015) στον Τραπεζικό Λογαριασμό : ΙΒΑΝ: GR 480140441002002004708 Τράπεζα: ALPHA BANK  Δικαιούχος του λογαριασμού:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ.ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε           Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσετε στην αιτιολογία να αναγράψετε το "ονοματεπώνυμό σας" και την λέξη «Σεμινάριο Εκπαιδευτών».

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΕΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

                          Καπλανών 8, Τ.Κ. 10680, Αθήνα (Νομική Σχολή)

                          www.kekergastiri.com

                          κα Όλγα Φυσεντζίδου  Τηλ.:210.3645417 και 210.3608632

                          email: info@kekergastiri.gr

 

Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής: Κάνετε κλικ εδώ
 
 

 
 

 

                                              
 
 

 

 

 

 

 


 
 
  

                                                                               

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 

Συνάδελφοι

Επειδή υπήρξε παρερμηνεία από ορισμένους συναδέλφους σχετικά με το αν πρέπει ή δεν πρέπει να κατατεθούν δικαιολογητικά πρόσληψης και ως εκ τούτου να προκύψει αδικαιολόγητη σύγχυση και παρεξηγήσεις, σας ενημερώνομε ότι:

Το Ε.Δ.ΙΕΚ μετά από σχετική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς σας διευκρινίζει ότι:
- Κάθε προσληφθείς εκπαιδευτής πρέπει να καταθέσει στο ΙΕΚ εργασίας του

1. Αντίγραφα (απλές φωτοτυπίες) των τίτλων σπουδών του (βασικός τίτλος, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
2. Το ατομικό δελτίο προσωπικών στοιχείων που μας δίνει το ΙΕΚ

- ΔΕΝ καταθέτουμε εκ νέου αντίγραφα προϋπηρεσίας και λοιπών δικαιολογητικών τα οποία κατατέθηκαν στο ΙΕΚ που έγινε η υποβολή του αρχικού φακέλου προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να μοριοδοτηθεί ο εκπαιδευτής.
 
Επειδή πολύ εκ των συναδέλφων επελέγησαν σε άλλα ΙΕΚ και όχι σε αυτό που έκαναν την αρχική υποβολή του φακέλου τους, καθίσταται ευκόλως αντιληπτό από όλους ότι η κατάθεση των πτυχίων είναι απαραίτητη και γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ορθή σύνταξη της Σύμβασης Εργασίας (από κάθε ΙΕΚ χωριστά) και την ορθή αντιστοίχηση της ωριαίας αντιμισθίας μας.

Προς τούτο το Ε.Δ.ΙΕΚ καλεί τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδέλφους γενικότερα να διευκολύνουν το έργο των Διευθύνσεων των ΙΕΚ με τα οποία συνεργάζονται προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων που ως απόρροια έχει την έγκαιρη πληρωμή μας. 

- Το Ε.Δ.ΙΕΚ με τις κατάλληλες παρεμβάσεις του συνέβαλε στην κατάργηση των περιφερειών επιλογής, με αποτέλεσμα εφέτος η επιλογή να είναι ελεύθερη σε όσα ΙΕΚ θέλουμε, να επανέλθει το παλαιό καθεστώς ασφάλισης (ΙΚΑ - ΟΑΕΔ) να εξομαλυνθεί ο χρόνος πληρωμής και πολλών άλλων αιτημάτων μας.

- Το Ε.Δ.ΙΕΚ έτσι και τώρα προσπαθεί να καταργήσει αυτή την μικρή γραφειοκρατική διαδικασία της επαναλαμβανόμενης υποβολής δικαιολογητικών και να υπάρξει μία και μόνο σύμβαση από τον κεντρικό φορέα - εργοδότη (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). 
 
Το Δ.Σ. του Ε.Δ.ΙΕΚ

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2944

Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των........

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
2.1 Μέλος επιτροπής ειδικών επιστημόνων: 30 Ευρώ (για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 5 ημέρες ανά μήνα)

3.4 Επιτηρητής: 15 Ευρώ έκαστος (για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες ανά μήνα)

3.5 Μέλος επιτροπής προφορικής εξέτασης θεωρητικού μέρους "φυσικώς αδυνάτων": 20 Ευρώ έκαστος (για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 5 ημέρες ανά μήνα)

4.6 Μέλος επιτροπής εξέτασης Πρακτικού μέρους: 50 Ευρώ έκαστος (για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 4 ημέρες ανά μήνα)

6.4 Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές: 1,80 Ευρώ έκαστος (για κάθε γραπτό δοκίμιο και μέχρι 150 γραπτά δοκίμια)

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2014β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015α.


 
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την επιλογή και πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ.
Μπορείτε να την διαβάσετε στο σχετικό link: http://www.inedivim.gr/attachments/article/604/20140901-diek-prosk.pdf
Επίσης η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο link:    http://applications.inedivim.gr.
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 01/09/2014 ώρα 15.00 έως 15/9/2014 ώρα 15.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).
Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση ,υπογεγραμμένη, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους Δ.Ι.Ε.Κ στα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον ως επιλογή (στην ηλεκτρονική φόρμα επιλέγονται τα ΙΕΚ τα οποία ενδιαφέρουν τους υποψηφίους εκπαιδευτές και στη συνέχεια το ΙΕΚ στο οποίο υποχρεούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά), από 16/09/2014 έως 19/09/2014 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους Δ.Ι.Ε.Κ.
 

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΔΙΕΚ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΕΚ ΟΤΙ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΜΕΣΟ ΠΙΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΕΚ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
ΤΟ ΕΔΙΕΚ ΘΕΩΡΕΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4186/17-09-2013 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ.
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΙΕΚ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΓΓΔΒΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογήν της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).
Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων της πιλοτικής εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.ανοίγει τη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η νέα διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα υποστηρίζει δύο λειτουργίες:
α. Την αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας και μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.
β. Την αίτηση διαχείρισης μεταβολών του χαρτοφυλακίου προσόντων (e-portfolio) των Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14 Β!


Ολοκληρώθηκε η καταβολή των δεδουλευμένων του φθινοπωρινού εξαμήνου 2013 - 14 Β! για όσους αμείβονται με ΑΕΔ, εντός των προσεχών ημερών θα ολοκληρωθεί και η πληρωμή όσων αμείβονται με ΑΠΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΕΚ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 6/24.1.2014
Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια
Αθήνα 24 / 1 /2014
Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
: Δεμίρης Α.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
: 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 6

ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια »

Σχετ. : Η υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 61/13 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Ά/17-9-2013) με τις οποίες ρυθμίστηκε το καθεστώς υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των απασχολουμένων ως εκπαιδευτές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια.

Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων προέκυψε ανάγκη να παρασχεθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος και ιδιαίτερα οδηγίες για τη συμπλήρωση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

Κατόπιν τούτου θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4186/2013 ρυθμίζεται κατά τρόπο ειδικό και χωρίς τους περιορισμούς και τις προβλέψεις των άρθρων 5 του ΑΝ.1846/1951 και 39 & 43 του Ν.2084/1992, η ασφάλιση των απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια που παρέχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό έργο, ενώ δεν θίγεται το καθεστώς ασφάλισης του λοιπού, πλην εκπαιδευτικού, προσωπικού των ανωτέρω εκπαιδευτικών Φορέων.

Κατά συνέπεια, από 17-9-2013 (ημερομηνία εφαρμογής του ν. 4186/2013 ) οι παρέχοντες κατά κύριο επάγγελμα εκπαιδευτικό έργο σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) , Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ) , Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951 (γενικές διατάξεις) .

Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

• Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται λόγω ιδιότητας στην κύρια ασφάλιση άλλου φορέα και

• Όσοι παρέχουν την εργασία τους αυτή ως συγκύριο επάγγελμα, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 5 του ΑΝ.1846/1951 και των άρθρων 39 και 43 του Ν.2084/1992 περί παράλληλης ασφάλισης.

Επειδή με τον ανωτέρω κοινοποιούμενο νόμο τίθεται ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ιδρύματος η παροχή κατά κύριο επάγγελμα εκπαιδευτικού έργου σε ΙΕΚ,ΚΕΚ, κλπ., δεν καθορίζονται όμως τα διακριτικά γνωρίσματα αυτού, και δεδομένου ότι, στην πράξη εμφανίζονται περιπτώσεις προσώπων που επιχειρούν βιοποριστικές δραστηριότητες υπαγόμενες σε πολλούς τομείς παραλλήλως, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική δικαστηριακή νομολογία, για τη διάκριση στις περιπτώσεις αυτές του κυρίου από το παρεπόμενο επάγγελμα, θα πρέπει να ερευνάται ποιο αποτελεί τη βασική επαγγελματική ενασχόληση από άποψη διατεθειμένου χρόνου, προσδιορίζει την επαγγελματική συνείδηση και την κοινωνική θέση του προσώπου και από ποιο επάγγελμα προσπορίζεται ο εργαζόμενος τα περισσότερα οικονομικά μέσα.

Ετυμολογικά, η έννοια της λέξης «συγκύριο» οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία υφίστανται ισομερώς για αμφότερα τα επαγγέλματα .Δεδομένου όμως ότι στην πράξη δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν επαγγέλματα από τα οποία ο εργαζόμενος να κερδίζει ακριβώς τα ίδια οικονομικά οφέλη μέσα στον ίδιο χρόνο, στη συγκεκριμένη περίπτωση και σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη, θεωρούμε ότι μέσα στην έννοια του συγκύριου επαγγέλματος εμπεριέχεται και η έννοια του παρεπόμενου επαγγέλματος .

Για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα:

1. Ασφαλισμένος ο οποίος λόγω ιδιότητας υπάγεται στην κύρια ασφάλιση άλλου φορέα (π.χ. μηχανικός υπαγόμενος στο ΤΣΜΕΜΕ , ιατρός υπαγόμενος στο ΤΣΑΥ, δικηγόρος υπαγόμενος στο Ταμείο Νομικών) ο οποίος παράλληλα απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λ.π. για την απασχόλησή τους αυτή εξαιρείται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 31 του ν.4186/2013.

2. Εκπαιδευτής σε ένα ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. ο οποίος παράλληλα απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε άλλο ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. υπάγεται στην ασφάλιση του Ιδρύματος αφού παρέχει κατά κύριο επάγγελμα εκπαιδευτικό έργο στους φορείς αυτούς, ασφαλίζεται δε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολλαπλής απασχόλησης.

3. Ασφαλισμένος ο οποίος λόγω απασχόλησης υπάγεται στην κύρια ασφάλιση άλλου φορέα (π.χ. επαγγελματίας υπαγόμενος στον ΟΑΕΕ, αγρότης υπαγόμενος στον ΟΓΑ κ.λ.π) ο οποίος παράλληλα απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λ.π. για την απασχόλησή του αυτή εξαιρείται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού παρέχει την εργασία του αυτή ως συγκύριο επάγγελμα.

4. Δημόσιος υπάλληλος (π.χ. υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού κ.λ.π.) , ο οποίος παράλληλα με την υπηρεσία του αυτή, απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. εξαιρείται για την απασχόλησή του αυτή από την ασφάλιση του Ιδρύματος, αφενός επειδή υπάγεται στην ασφαλιστική προστασία του Δημοσίου, αφετέρου δε επειδή παρέχει την εργασία του ως εκπαιδευτής ως συγκύριο επάγγελμα.

5. Δημόσιος υπάλληλος (π.χ. καθηγητής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.λ.π.), ο οποίος παράλληλα με την υπηρεσία του αυτή, απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. εξαιρείται για την απασχόλησή του αυτή από την ασφάλιση του Ιδρύματος για τους ίδιους ως άνω λόγους.

6. Συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του Δημοσίου κ.λ.π. που απασχολούνται και ως εκπαιδευτές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λ.π. υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος για την απασχόλησή τους αυτή , δεδομένου ότι η ύπαρξη στα πρόσωπα αυτά και της ιδιότητας του συνταξιούχου η οποία δεν συνιστά άσκηση εργασίας ή επαγγέλματος, δεν κωλύει την ασφάλιση.

7. Εξυπακούεται ότι, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( π.χ. χάσουν την ιδιότητα με την οποία είχαν ασφαλιστεί στο άλλο Ταμείο κ.λ.π.), θα υπαχθούν κανονικά στην ασφάλιση του Ιδρύματος για την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτές.

Ο δε ασφαλισμένος υποχρεούται με υπεύθυνη δήλωσή του να γνωστοποιεί στον εργοδότη του ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους εξαιρείτο από την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΑΚΑΓΕ

Για τους απασχολούμενους στα ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. που σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την απασχόλησή τους αυτή εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλεται από 17-9- 2013 εισφορά 10% επί των μικτών αποδοχών τους, υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.).

Η εισφορά αυτή βαρύνει ισόποσα τον εργοδότη και τον απασχολούμενο, αναλυόμενη δε σε ποσοστό 5% και 5% αντίστοιχα.

Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω κράτηση υπέρ Α.Κ.Α.ΓΕ. δεν αποτελεί ασφαλιστική εισφορά και κατά συνέπεια δεν αποδίδει ημέρες ασφάλισης στους απασχολούμενους.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ταυτόχρονα και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με τις τρέχουσες εισφορές κάθε μισθολογικής περιόδου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής, επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και αναζητείται κατά τα ισχύοντα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ (Ε.Β.Κ.Ν.Π.) - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΠΔ) - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Οι απασχολούμενοι ως εκπαιδευτές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών , Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια είτε υπάγονται για την απασχόλησή τους αυτή στην ασφάλιση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4186/2013 είτε όχι, θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΜΑ) .

Κατά συνέπεια όσοι δεν έχουν απογραφεί θα πρέπει να αποτανθούν στα αρμόδια Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους ή του τόπου απασχόλησης προκειμένου να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.

Επισημαίνεται ότι οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ειδικό Βιβλίο ( Ε.Β.Κ.Ν.Π ) που τηρείται στην επιχείρηση τους ανωτέρω απασχολουμένους (Εγκ. 95/2004 του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν τα ανωτέρω πρόσωπα με υποχρέωση καταβολής, της εισφοράς 10% υπέρ ΑΚΑΓΕ, θα πρέπει να συνυποβάλλουν με την Κανονική (01) Α.Π.Δ. (στις προθεσμίες που ορίζονται με τις σχετικές Εγκυκλίους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) όλους τους απασχολούμενους και τους ανωτέρω εκπαιδευτές, από 17/9/2013 και εφεξής.

Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων, στις ΑΠΔ των εργοδοτών, θα πρέπει να καταχωρούνται τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία των απασχολουμένων, ανά απασχολούμενο, με το σύνολο των αποδοχών τους, ενώ τα ειδικά πεδία θα καταχωρούνται ως εξής:

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
18
ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ/Κ Α.Δ.
.......... / 8011-8014
8021-8024 8033-8034
30
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
332090
32
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
1720
36
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
98
37
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΟ


Κατ’ εξαίρεση, οι απασχολούμενοι ως εκπαιδευτές για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ, μισθολογικής περιόδου από 17/9/2013 έως και 28/02/2014 και μόνο για την συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο θα υποβληθούν με την Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου 2/2014 σε μια εγγραφή ένα απασχολούμενο, με το σύνολο των αποδοχών της περιόδου (17/9/2013 – 28/02/2014), τις εισφορές από αντιστοιχούν στο σύνολο των αποδοχών και με καταχώρηση στα πεδία, από ημερομηνία απασχόλησης – έως ημερομηνία απασχόλησης, της περιόδου υποχρέωσης καταβολής.

Για παράδειγμα εκπαιδευτής που έχει προσληφθεί από 10/09/2013 και απασχολείται έως και 28/02/2014, στην Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου 02/2014,(εκτός των πεδίων 19-29 που αφορούν τα στοιχεία ασφαλισμένου και είδος απασχόλησης που θα καταχωρηθούν ανάλογα ), θα πρέπει να καταχωρηθεί ως εξής:


ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
18
ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ/Κ Α.Δ.
.......... / π.χ 8011
30
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
332090
32
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
1720
33
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
02/2014
34
ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.
17/09/2013
35
ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ
28/02/2014
36
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
98
37
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΟ
39
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Σύνολο αποδοχών περιόδου 17/09/2013 - 28/02/2014
40
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Το γινόμενο αποδοχών επί 5%
41
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Το γινόμενο αποδοχών επί 5%
42
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Το άθροισμα των πεδίων 40 & 41
46
ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Το άθροισμα των πεδίων 40 & 41

Διευκρινίζεται ότι για τις επόμενες μισθολογικές περιόδους (3/2014 και εφεξής ) στα πεδία 34 & 35 (από ημερομηνία απασχόλησης – έως ημερομηνία απασχόλησης) της Α.Π.Δ δεν θα απαιτείται καταχώρηση και η δήλωση στην Α.Π.Δ θα γίνετε σε μηνιαία βάση.

Οι εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) που αφορούν στους εν λόγω εργαζόμενους και αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικής περιόδου 9/2013,10/2013,11/2013,12/2013,1/2014 & 2/2014, και υποβληθούν στην Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου 2/2014, κατ’ εξαίρεση θα καταβληθούν μέχρι 31/3/2014.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κατά τα γνωστά.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ