ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ 

Συνάδελφοι

Επειδή υπήρξε παρερμηνεία από ορισμένους συναδέλφους σχετικά με το αν πρέπει ή δεν πρέπει να κατατεθούν δικαιολογητικά πρόσληψης και ως εκ τούτου να προκύψει αδικαιολόγητη σύγχυση και παρεξηγήσεις, σας ενημερώνομε ότι:

Το Ε.Δ.ΙΕΚ μετά από σχετική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς σας διευκρινίζει ότι:
- Κάθε προσληφθείς εκπαιδευτής πρέπει να καταθέσει στο ΙΕΚ εργασίας του

1. Αντίγραφα (απλές φωτοτυπίες) των τίτλων σπουδών του (βασικός τίτλος, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
2. Το ατομικό δελτίο προσωπικών στοιχείων που μας δίνει το ΙΕΚ

- ΔΕΝ καταθέτουμε εκ νέου αντίγραφα προϋπηρεσίας και λοιπών δικαιολογητικών τα οποία κατατέθηκαν στο ΙΕΚ που έγινε η υποβολή του αρχικού φακέλου προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να μοριοδοτηθεί ο εκπαιδευτής.
 
Επειδή πολύ εκ των συναδέλφων επελέγησαν σε άλλα ΙΕΚ και όχι σε αυτό που έκαναν την αρχική υποβολή του φακέλου τους, καθίσταται ευκόλως αντιληπτό από όλους ότι η κατάθεση των πτυχίων είναι απαραίτητη και γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ορθή σύνταξη της Σύμβασης Εργασίας (από κάθε ΙΕΚ χωριστά) και την ορθή αντιστοίχηση της ωριαίας αντιμισθίας μας.

Προς τούτο το Ε.Δ.ΙΕΚ καλεί τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδέλφους γενικότερα να διευκολύνουν το έργο των Διευθύνσεων των ΙΕΚ με τα οποία συνεργάζονται προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων που ως απόρροια έχει την έγκαιρη πληρωμή μας. 

- Το Ε.Δ.ΙΕΚ με τις κατάλληλες παρεμβάσεις του συνέβαλε στην κατάργηση των περιφερειών επιλογής, με αποτέλεσμα εφέτος η επιλογή να είναι ελεύθερη σε όσα ΙΕΚ θέλουμε, να επανέλθει το παλαιό καθεστώς ασφάλισης (ΙΚΑ - ΟΑΕΔ) να εξομαλυνθεί ο χρόνος πληρωμής και πολλών άλλων αιτημάτων μας.

- Το Ε.Δ.ΙΕΚ έτσι και τώρα προσπαθεί να καταργήσει αυτή την μικρή γραφειοκρατική διαδικασία της επαναλαμβανόμενης υποβολής δικαιολογητικών και να υπάρξει μία και μόνο σύμβαση από τον κεντρικό φορέα - εργοδότη (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). 
 
Το Δ.Σ. του Ε.Δ.ΙΕΚ

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2944

Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των........

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
2.1 Μέλος επιτροπής ειδικών επιστημόνων: 30 Ευρώ (για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 5 ημέρες ανά μήνα)

3.4 Επιτηρητής: 15 Ευρώ έκαστος (για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες ανά μήνα)

3.5 Μέλος επιτροπής προφορικής εξέτασης θεωρητικού μέρους "φυσικώς αδυνάτων": 20 Ευρώ έκαστος (για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 5 ημέρες ανά μήνα)

4.6 Μέλος επιτροπής εξέτασης Πρακτικού μέρους: 50 Ευρώ έκαστος (για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 4 ημέρες ανά μήνα)

6.4 Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές: 1,80 Ευρώ έκαστος (για κάθε γραπτό δοκίμιο και μέχρι 150 γραπτά δοκίμια)