ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΙΕΚ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΙΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


- ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ- ΚΑΤΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

v       Οι εκπαιδευτές των Δημοσίων ΙΕΚ συνεχίζουν να εργάζονται, με αίσθημα ευθύνης και διάθεση διαρκούς προσφοράς στην Κατάρτιση και την Δια Βίου Μάθηση, παρά το γεγονός ότι η καταβολή των δεδουλευμένων τους για το χειμερινό εξάμηνο 2015 Β! βρίσκεται σε εκκρεμότητα από την 01/01/2016 ενώ στις 30/06/2016 λήγει και το Εαρινό εξάμηνο 2016 Α! του οποίου η οφειλή έρχεται να πιστωθεί προσθετικά.

Οι εκπαιδευτές των Δημοσίων ΙΕΚ επιδεικνύουν εμπράκτως τον σεβασμό τους απέναντι στους καταρτιζόμενους και την απόφασή τους να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των ΙΕΚ, παρά το γεγονός ότι το αρμόδιο Υπουργείο δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του.

Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτές έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση. Αναμένουμε την άμεση και χωρίς άλλη καθυστέρηση εξόφληση των δεδουλευμένων μας αλλά και την απάντηση του Υπουργείου όσον αφορά τον χρονικό προσδιορισμό για την καταβολή των δεδουλευμένων του τρέχοντος εξαμήνου.

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι οι εκπαιδευτές δεν είναι επαίτες αλλά εργαζόμενοι επιστήμονες.v              Οι εκπαιδευτές των Δημοσίων ΙΕΚ καταγγέλλουν την κατά εξακολούθηση παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του Υπουργείου Παιδείας ως προς την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την έγκυρη κατάρτιση ατομικής σύμβασης εργασίας είναι η ύπαρξη δικαιοπρακτικής ικανότητας και οι γενικές προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά το αστικό δίκαιο.

Υποχρέωση του εργοδότη σε κάθε περίπτωση είναι η μέσω της έγγραφης σύμβασης ενημέρωση του εργαζόμενου για τους ουσιώδεις όρους εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ.156/1994.

Η γνωστοποίηση σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 εκτός των άλλων βασικών στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνει:

-       Τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος και την περιοδικότητα της καταβολής τους.

-       Η σχετική ενημέρωση μέσω της υπογραφής της σύμβασης εργασίας γίνεται εντός δύο μηνών το αργότερο από την έναρξη της εργασίας του.

-       Η παράληψη του εργοδότη να χορηγήσει στον εργαζόμενο την σύμβαση εργασίας στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, επισύρει την καταβολή διοικητικού προστίμου, το οποίο επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας). 

Οι εκπαιδευτές δεν είναι επαίτες αλλά εργαζόμενοι επιστήμονες και επιφυλάσσονται παντός νόμιμου δικαιώματος τους για την διεκδίκηση των αυτονόητων δικαιωμάτων τους.