ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ


ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μετά την πρόσφατη εξέλιξη, την τυπική έγκριση των αναθέσεων και την έναρξη, έστω και καθυστερημένα, της υπογραφής των συμβάσεων 2018 Α!, και κατόπιν ενδελεχούς ανάλυσης της διαμορφούμενης κατάστασης, θεωρούμε σκόπιμο να προσανατολιστούμε στην  εξυπηρέτηση των καταρτιζόμενων και μόνο, συμβάλλοντας για άλλη μια φορά με υψηλό φρόνημα και από θέση ευθύνης στο εκπαιδευτικό μας έργο και την ομαλοποίηση χωρίς όμως να εγκαταλείπουμε το αίσθημα δικαίου το οποίο μας διακατέχει.

Φυσικά τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν εδώ και χρόνια τους Εκπαιδευτές δεν λύθηκαν και δεν θα λυθούν ως δια μαγείας, παρά μόνον μετά από διαρκή επαγρύπνηση και παρεμβάσεις μας. Εξ αντικειμένου όμως αυτά τα προβλήματα δεν έχουν κατ’ ανάγκη το αιτιατό τους σε αυτά τα ίδια τα Δ.ΙΕΚ, αλλά στο σημερινό σχεδιασμό και τους φορείς διαχείρισης των.

Το ΕΔΙΕΚ έντιμα και δυναμικότερα συνεχίζει να προασπίζεται το όποιο δίκαιο αίτημα και πρόβλημα αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, εστιάζοντας στο πραγματικό πρόβλημα το οποίο δεν είναι κανένα άλλο από την ορθολογική διαχείριση, και την εξυγίανση από την σημερινή παθογένεια που διέπουν τον θεσμό, και εδράζεται στην κεντρική διοίκηση. Απαιτείται τόλμη, όραμα, και πρωτίστως Πολιτική βούληση.

Το Ε.Δ.ΙΕΚ έχει ήδη στρέψει τις προσπάθειες του προς αυτή την κατεύθυνση με ενέργειες που στοχεύουν σε ριζικές και μόνιμες λύσεις. Όμως οφείλουμε να σταθούμε σε δύο σημεία τα οποία ανέδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα, ήτοι:

1.      Όταν δηλώνεται γραπτώς «Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ της ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ κατανοεί και στηρίζει, με τον τρόπο που δύναται, τα απολύτως δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτών μας, οι οποίοι έχουν στηρίξει, βοηθήσει και εξακολουθούν να προσφέρουν, τους καταρτιζόμενους μας, αλλά και γενικότερα τον θεσμό των Δ.ΙΕΚ κάτι που αποδεδειγμένα έχουν θέσει σε προτεραιότητα.», θα πρέπει αυτό να αποδεικνύεται και έμπρακτα. Αντ’ αυτού το πρακτικό αποτύπωμα την κρίσιμη στιγμή κατέδειξε πολλούς οι οποίοι άλλοι με κομψό και άλλοι με άκομψο τρόπο προσπάθησαν να μεταπείσουν τους εκπαιδευτές και να αναστείλουν την στοχευμένη αγωνιστική τους δράση.

2.    Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι αγώνες κερδίζονται και το δίκιο οικοδομείται  μόνο μέσα από συλλογικότητα, ομοψυχία και αλληλοϋποστήριξη. Πολλοί εκπαιδευτές αντ’ αυτού επέδειξαν υψηλό φρόνημα ατομικότητας, αγνοώντας συναδέλφους και το κοινό συμφέρον. Φυσικά το Δημοκρατικό μας πολίτευμα επιτρέπει στον καθένα να εκφράζεται και να πράττει αυτοβούλως. Όμως σε κάθε περίπτωση ουδόλως τους επιτρέπεται να μεμψιμοιρούν για τα κακώς κείμενα, επωφελούμενοι από τις προσπάθειες των υπολοίπων.     
Το Ε.Δ.ΙΕΚ (Πανελλήνια κίνηση Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ) συνεχίζει να εκφράζει απόψεις του κοινού συμφέροντος των Εκπαιδευτών Ενηλίκων με βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσα από ένα συμπαγές και αλληλέγγυο μέτωπο. 

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ Η ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ Δ.ΙΕΚ


Προς:  Πρόεδρο ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
          Δ/ση ομάδας Έργου ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ
Κοιν.: Δ/ση Οικονομικού ΙΝΕΔΙΒΙΜ
         Δ/ση ΓΓ Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

κ. Πρόεδρε

Σε συνεννόηση η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του Ε.Δ.ΙΕΚ και Δ/σης του Ο.Α.Ε.Δ,  προς διευκόλυνση εγγραφής των εκπαιδευτών στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., παρακάμφθει  η υποχρέωση υποβολής της σύμβασης του 2018 Α!, όμως είναι απαιτητά:

-        Η σύμβαση του 2017 Β!
-        Τα ένσημα (Α.Π.Δ.) της περιόδου Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018
-        Βεβαίωση Ανάθεσης Έργου από τον εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ρητώς η απόφαση έγκρισης για την σύμβαση του 2018 Α! και η χρονική διάρκεια απασχόλησης του εκπαιδευτή (από…., έως….)

κ. Πρόεδρε   

-  Επισημαίνουμε ότι έως και σήμερα δεν έχουμε παραλάβει τις συμβάσεις του 2017 Β!
-  Δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και τα αντίστοιχα ένσημα
-  Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι κάθε ημέρα καθυστέρησης εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Δ., ελλείψει των ως άνω δικαιολογητικών συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος για τον εκπαιδευτή, μια και το επίδομα δεν έχει αναδρομική ισχύ. 
- Ο απαιτούμενος χρόνος τακτοποίησης ενός φακέλου χωρίς εκκρεμότητες, έως την έγκριση του επιδόματος ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στους δύο (2) μήνες, με ότι αυτό συνεπάγεται.   

Ως εκ τούτων παρακαλούμε για:

-        Την άμεση διευθέτηση και την αποστολή των συμβάσεων του 2017 Β! στα Δ.ΙΕΚ έως και τις 03/07/2018
-        Την συνεννόηση με τα Δ.ΙΕΚ για την έκδοση των βεβαιώσεων ανάθεσης έργου.
-        Την άμεση τακτοποίηση της συμβατικής υποχρέωσης σας για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

κ. Πρόεδρε
στην συνάντηση της 26/06/2018 που πραγματοποιήθηκε στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με την Διεύθυνση έργου και Οικονομικού λάβαμε την ρητή δέσμευση για έγγραφη ενημέρωση στα κάτωθι ερωτήματα μας και επίδοση ακριβούς  χρονοδιαγράμματος ως προς:

-        Την καταβολή των δεδουλευμένων του 2018 Α! (η δέσμευση σας με το δελτίο τύπου της 17/05/2018, ισχύει;)
-        Την πληρωμή των ΜΗ πιστοποιημένων
-        Την πληρωμή των αμειβόμενων με Α.Π.Υ. 
-        Την πληρωμή εκπαιδευτών που εκκρεμούν από το 2017 Β!
-        Την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο φάκελος στο Ο.Α.Ε.Δ.

Εν αναμονή του χρονοδιαγράμματος και των απαιτούμενων εκ μέρους σας ενεργειών, επιφυλασσόμεθα. Η δεσμευτική απάντηση σας θα συμβάλει προκειμένου να ομαλοποιηθεί η δυσάρεστη κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή στα Δ.ΙΕΚ. και για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν οι εκπαιδευτές.

ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΘΑΡΡΟΣ, ΤΟΛΜΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ


28/06/2018
Συνάδελφοι

Πάντοτε οι εκπαιδευτές στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων αντιμετωπίζοντας τα ουκ ολίγα προβλήματα, από θέση ευθύνης και με γνώμονα πάντα το συμφέρον των παιδιών, αν και στο τέλος κατά τεκμήριο απόβαινε εις βάρος μας.

Όμως κάθε τι έχει τα όρια του, και αυτή την χρονιά η ανευθυνότητα, η προχειρότητα και ο εμπαιγμός ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν,  ότι θιγόμενοι και πληγέντες δεν είναι μόνο οι καταρτιζόμενοι αλλά και οι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ!!! Θα πρέπει οι Διευθυντές των Δ.ΙΕΚ να κατανοήσουν ότι δεν ενεργούμε και δεν στρεφόμαστε ούτε εναντίον των καταρτιζόμενων ούτε εναντίον τους, το αντίθετο μάλιστα. Ουδόλως μας είναι ευχάριστη η όποια μορφή διένεξης. Όμως η παθογένεια του συστήματος δεν μπορεί να διαιωνίζεται!!! Και δεν μπορεί πάντα οι εκπαιδευτές να αποτελούν τα εξιλαστήρια θύματα!!!

Θα πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι εάν τα Δ.ΙΕΚ αδυνατούν να περαιώσουν το εξάμηνο ας αναζητήσουν τις ευθύνες αλλού και όχι στους εκπαιδευτές τους. Κανένα Δ.ΙΕΚ δεν θα έρθει να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, τις υποχρεώσεις και τα πρόστιμα που απορρέουν από τις οφειλές στο Δημόσιο και όχι μόνο, το απολεσθέν εισόδημα από το ταμείο ανεργίας, την ανέχεια στην οποία έχουν βυθιστεί, και πολλά άλλα. Δυστυχώς αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα.

Όλα όσα ακούμε είναι απλά για άλλη μια φορά λόγια…, και ας μας επιτραπεί να πειθόμαστε πλέον μόνο τοποθετώντας τα δάκτυλα επί τον τύπον των ήλων.

Συνάδελφοι και συμβάσεις να κληθούμε να υπογράψουμε αύριο, καμία ουσιαστική σημασία δεν έχει διότι:

-        Μία σύμβαση για να έχει ισχύ και να απορρέουν υποχρεώσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τους δύο αντισυμβαλλόμενους. Άρα όταν μας επιστραφεί υπογεγραμμένη και από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ η σύμβαση του 2018 Α!, τότε επιφυλασσόμεθα. 

-        Δεν μπορούμε να πάρουμε επίδομα ανεργίας. Ο ΟΑΕΔ θέλει να προσκομίσουμε σύμβαση υπογεγραμμένη και από τους δύο συμβαλλόμενους ( εκπαιδευτή – ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Χρονικά ανέφικτο!

-        Επίσης έως και σήμερα, δεν έχουν καταβληθεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ τα ένσημα, προαπαιτούμενο τα 125 για την καταβολή του επιδόματος. Άρα;…..

-        Αν και πληρώθηκαν τα εναπομένοντα ΙΕΚ για το 2017 Β!, εξακολουθούν πολλοί εκπαιδευτές απλήρωτοι λόγω εκκρεμοτήτων του τύπου: δίδασκε σε ειδικότητα χωρίς οδηγό σπουδών, αντικατέστησε παρετηθέντα, και άλλες αστειότητες… Λες και είναι υπεύθυνος ο εκπαιδευτής.

-        Μετά το ‘φιάσκο’ με την νομοθετική ρύθμιση για τους ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ συναδέλφους θα πρέπει να περιμένουμε να διαβάσουμε την νέα τροπολογία στο ΦΕΚ., το πότε; Ίδωμεν…. Και όταν…, θα πρέπει να μας ενημερώσει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τον χρονικό προσδιορισμό καταβολής. 

-        Ουδεμία ενημέρωση για την πληρωμή του 2018 Α!, απλά αιωρείται το δελτίο τύπου της 17/05/2018

Βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σε: όταν, θα, δρομολογήθηκε, αναμένουμε, ….. Η απόφαση για παράδοση βαθμολογίας ήταν σαφής. ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 5 ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.

Ο κάθε ένας ας αποκωδικοποιήσει τα ανωτέρω και ας πράξει κατά συνείδηση, τόσο απέναντι στον εαυτό του όσο και απέναντι στους συναδέλφους του. Ο αλληλέγγυος αγώνας για την διεκδίκηση του αυτονόητου, το κοινό συμφέρον, απαιτεί θάρρος και τόλμη μα πάνω από όλα την απεξάρτηση από την ατομικότητα.  

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

ΘΕΜΙΤΑ ΚΑΙ ΑΘΕΜΗΤΑ


Προς: ΠΑΝΕΔΔΙΕΚΑξιότιμοι, κ. Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ.Η εκ νέου επιστολή – παρέμβαση σας, της 21/06/2018 με την οποία στηρίζετε το δίκαιο των αιτημάτων μας τα οποία δεν βρίσκουν ανταπόκριση από το αρμόδιο Υπουργείο και διαχειριστικό φορέα ΙΝΕΔΙΒΙΜ. μας βρίσκει στην δυσάρεστη πλην όμως έσχατη θέση και ως μέτρο πίεσης να μην παραδίνουμε την βαθμολογία των τελικών εξετάσεων.  Παρά την στήριξη του ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ, με θλίψη διαπιστώνουμε μέσα από τις δεκάδες επώνυμες καταγγελίες των οποίων γινόμαστε αποδέκτες, ότι πολλοί Διευθυντές ΙΕΚ χρησιμοποιώντας ο καθένας τον δικό του θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο ασκούν πιέσεις στους εκπαιδευτές να παρεκκλίνουν της αγωνιστικής απόφασης τους.

Μας είναι δυσάρεστο να διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν Διευθυντές ΙΕΚ οι οποίοι αντιμετωπίζουν το τεράστιο, προφανές αλλά και πρωτοφανές εφέτος πρόβλημα μέσα από το πρίσμα της προσωπικής ιδιοτέλειας και σκοπιμότητας.  Εκφράζουμε τα εύλογα παράπονα μας και χωρίς ίχνος αντιπαλότητας ενημερώνουμε ότι δεν θα υποχωρήσουμε έως ότου ικανοποιηθούν στο σύνολο τα αιτήματα μας. Όλοι και όλα έχουν τα όρια τους…
Η ατμομηχανή των Δ.ΙΕΚ δεν μπορεί μονίμως να είναι ο τελευταίος συρμός της αμάξης.

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ…, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ !!!


ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ…, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ!!!!Ζούμε σε ένα θέατρο του παραλόγου, πρόκειται για δράμα ή κωμωδία;

Η παραδοχή από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ότι αυτή την περίοδο δεν υφίσταται η Ομάδα Έργου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για τα όσα τεκταίνονται σε βάρος των Εκπαιδευτών. Ήξεραν πρώτοι και καλύτερα από τον κάθε ένα, τον χρόνο λήξης των συμβάσεων της ομάδας έργου αλλά δεν φρόντισαν…, Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως φορέας του Δημοσίου οφείλει να έχει συνέχεια και συνέπεια, στην συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύεται η διαχειριστική ανεπάρκεια του. Το εξάμηνο τελειώνει και οι εκπαιδευτές είναι ακόμα μετέωροι!!!  Ουδεμία επίσημη απάντηση.  Για τον λόγο αυτόΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ έως:1.    Να παραλάβουμε τις συμβάσεις 2017 Β!

2.    Να υπογράψουμε συμβάσεις για το 2018 Α!

3.    Εξοφληθούν ΑΠΑΝΤΕΣ για  το 2017 Β!

4.    Τακτοποιηθεί η ασφαλιστική κάλυψη και οι Α.Π.Δ. απαραίτητα για την εγγραφή των ανέργων στον ΟΑΕΔ

5.    Ανακοινωθεί επίσημα «Verba volant, scripta manent» η ακριβής ημερομηνία πληρωμής του 2018 Α! σύμφωνα με την δέσμευση και επίσημη ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (δελτίο τύπου ΙΝΕΔΙΒΙΜ 17/05/2018, «Σε κάθε περίπτωση, οι αποπληρωμές του συνόλου των οφειλόμενων αμοιβών για όλους τους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ που αφορούν τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο  2017-18, θα ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου.»Τότε και μόνον τότε θα παραδοθούν αφού υλοποιηθούν ΟΛΑ τα ανωτέρω δίκαια αιτήματα μας, μηδενός εξαιρουμένου.

Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων, η αλληλέγγυα συναντίληψη εμπλεκόμενων ή μη, είναι επιτακτική ανάγκη στην διεκδίκηση του αυτονόητου.Η επίλυση των προβλημάτων και ο τρόπος που μας αντιμετωπίζουν βρίσκεται στα χέρια μας….

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΝΟΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΩΣ.....


ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ……Με στάση ευθύνης και γνώμονα το αναμφισβήτητο δίκιο μας αλλά και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας μας, επιτάσσει να κινηθούμε άμεσα. Μη έχοντας στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο άλλο μέσο αντίδρασης καλούμε τους εκπαιδευτές των Δ.ΙΕΚ να μην παραδώσουν την βαθμολογία των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου 2018 Α! έως ότου, όχι απλώς απαντηθούν τα ερωτήματα μας, αλλά υλοποιηθούν!!!

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα, η έκδηλη ασυνέπεια, η ακατάσχετη και παρωχημένη υποσχεσιολογία και μόνο, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να ανταποκριθούν όλοι οι εκπαιδευτές μηδενός εξαιρουμένου. Πληρωμένοι ή μη, πιστοποιημένοι ή όχι, δημόσιοι ή ιδιώτες, με α.π.υ. ή συνταξιούχοι, πρέπει όλοι μαζί συλλογικά, μαζικά να καταφέρουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα στο δίκιο μας.

Ο κάθε ένας εξ ημών ας σταθεί υπεύθυνα απέναντι στον εαυτό του, αλλά και στα διαρκώς αυξανόμενα προβλήματα που ξεπερνούν ακόμα και αυτό του οικονομικού και είναι κοινά για όλους, και ας πράξει αναλόγως.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό από κάθε έναν και προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν μπορεί η ατμομηχανή των Δ.ΙΕΚ να αποτελεί τον τελευταίο συρμό της αμάξης.

ΔΕΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ …….ΧΘΕΣ !!!!!!!


Το κείμενο παρέμβασης στο ΥΠΕΘ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ
 ΔΕΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ …….ΧΘΕΣ !!!!!!!
Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων του εξαμήνου 2018 Α!, ήδη ορισμένα Δ.ΙΕΚ έχουν ξεκινήσει και τις τελικές εξετάσεις και εξακολουθεί η μη επίλυση εκκρεμοτήτων που άπτονται της συμβατικής υποχρέωσης που διέπει τους αντισυμβαλλόμενους για την λειτουργία των Δ.ΙΕΚ.   Οι κύριοι θιγόμενοι είναι για άλλη μια φορά οι Εκπαιδευτές οι οποίοι με την απαράδεκτη χρονική διαδικασία και παρατεταμένη καθυστέρηση βρίσκονται αντιμέτωποι με ζητήματα ουσίας που αφορούν προγραμματισμό και διαβίωση.  

Καλείσθε να μας απαντήσετε και ενημερώσετε άμεσα για το πότε θα πραγματοποιηθεί η:

  1. Πληρωμή πιστοποιημένων εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ 2017 Β!, που δεν πληρώθηκαν στις 27/05/2018
  2. Πληρωμή μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών 2017 Β!, μετά και την τροπολογία στο νομοσχέδιο για τις δομές.
  3. Πληρωμή αμειβόμενων με Τ.Π.Υ., 2017 Β!
  4. Πληρωμή εκπαιδευτών με ανυπόγραφες ακόμα συμβάσεις για το 2017 Β!

-        Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι εκπαιδευτές για την όποια κακοδιαχείριση και ολιγωρία των αρμόδιων.

-        Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι εκπαιδευτές αν λειτούργησαν ειδικότητες χωρίς οδηγούς σπουδών, και δεν μπορεί η συγκεκριμένη ατοπία να τεκμηριώνει δικαιολογία για να παραμένουν απλήρωτοι.

-        Χωρίς λογική εκπαιδευτής με σύνολο 8 ωρών σε ένα συγκεκριμένο Δ.ΙΕΚ, εκ των οποίων οι 2 ώρες και μόνο σε ειδικότητα χωρίς οδηγό σπουδών να έχει μπλοκαριστεί η ολική αντιμισθία του.

  1. Πληρωμή εκπαιδευτών 2017 Β!, με υπογεγραμμένες συμβάσεις σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

-        Η λειτουργία των Δ.ΙΕΚ απαιτεί, πρέπει και έχει συνέχεια…,

-        Με ποια λογική ενώ έχουν υπογράψει σύμβαση από την ημέρα ανάληψης δεν έχουν πληρωθεί;

  1. Ποιος ο προγραμματισμός σας σχετικά με την έκδοση των ΑΠΔ , για την ένταξη από 01/07/2018 στο ταμείο ανέργων ΟΑΕΔ
  2. Ποιος ο προγραμματισμός σας σχετικά με τα ένσημα του ΙΚΑ, απαραίτητα για την ασφαλιστική κάλυψη και ένταξη από 01/07/2018 στο ταμείο ανέργων ΟΑΕΔ
  3. Γιατί έως σήμερα δεν έχουν παραληφθεί οι συμβάσεις 2017 Β!
  4. Γιατί έως και σήμερα δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις 2018 Α!

-        Γνωρίζετε ότι, ο εναπομένων χρόνος είναι απαγορευτικός για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου να υλοποιηθεί η Δημόσια δέσμευση σας (δελτίο τύπου ΙΝΕΔΙΒΙΜ 17/05/2018, «Σε κάθε περίπτωση, οι αποπληρωμές του συνόλου των οφειλόμενων αμοιβών για όλους τους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ που αφορούν τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο  2017-18, θα ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου.»

10.         Μήπως η συγκεκριμένη καθυστέρηση δημιουργεί το άλλοθι για επίρριψη των ευθυνών σε Δ.ΙΕΚ και Εκπαιδευτές προκειμένου να δικαιολογηθεί η μη υλοποίηση της ως άνω δέσμευσης σας;   


Εν αναμονή των απαντήσεων σας

Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ 2017 Β!


05/02/2018
Προς:

-         Γενικό Γραμματέα ΓΓΔΒΜΝΓ

-         Πρόεδρο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

-         Διεύθυνση Δια Βίου ΜάθησηςΜε βάση το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του εξαμήνου 2017 Β! η περίοδος κατάρτισης (έως 15 εβδομάδες) έληξε και σήμερα 05/02/2018 αρχίζει η διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων. Κάποια εκ των ΔΙΕΚ άρχισαν ήδη την διαδικασία από τις 29/01/2018.Για πολλοστή και επαναλαμβανόμενη φορά η ΓΓΔΒΜΝΓ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ παραβιάζουν τα πλαίσια της Εργατικής νομοθεσίας και δεν έχει προβεί ακόμα έως σήμερα στην υπογραφή των ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών.Επειδή, με τις επαναλαμβανόμενες καταλήψεις στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, την υπολειτουργία του, την αναδιάρθρωση της Διοίκησης, την ν εκπαιδευτών, συντρέχουν βάσιμοι λόγοι ανησυχίας ως προς τον χρόνο διεκπεραίωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται άρα και την έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων στους εκπαιδευτές. αποδυνάμωση σε διοικητικό προσωπικό, την απομάκρυνση έμπειρων ως προς τις διαχειριστικές διαδικασίες των ΔΙΕΚ στελεχών, την μη οριστικοποίηση έως και σήμερα των στοιχείων των εκπαιδευτών


Καλούμε τους αρμόδιους φορείς:

- Να εγκαταλείψουν το αναχρονιστικό τρόπο και σύστημα μισθοδοσίας που χρησιμοποιούν

- Να σεβαστούν την συνέπεια, τον κόπο, την επιστημονικότητα, (παρά τις αντίξοες συνθήκες), που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτές περατώνοντας επιτυχώς το έργο τους και

- Να ανακοινώσουν τον ακριβή χρόνο καταβολής των δεδουλευμένων.

ο Πρόεδρος
Δημήτρης Χαριλάου
ο Γ.Γραμματέας
Νεκτάριος Μπεχράκης