ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Καθορίστηκαν απ το Υπουργείο Παιδείας οι αμοιβές των συμμετεχόντων στις ομάδες εργασίας των πενελλαδικών εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.),ως εξής:
Α. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)
Πρόεδρος: 800,00 ευρώ.
Αντιπρόεδρος: 700,00 ευρώ.
Μέλος: 600,00 ευρώ έκαστος.
Γραμματέας: 500,00 ευρώ έκαστος.
Μέλος Επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων: 80,00 ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 3 ημέρες ανά μήνα.
Μέλος ομάδας τεχνικής υποστήριξης: 500,00 ευρώ έκαστος.
Μέλος βοηθητικής ομάδας: 400,00 ευρώ έκαστος.
Β. Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.) Πρόεδρος: 700,00 ευρώ.
Μέλος: 600,00 ευρώ έκαστος.
Γραμματέας: 500,00 ευρώ έκαστος.
Γ. Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους
Πρόεδρος: 600,00 ευρώ.
Αντιπρόεδρος: 550,00 ευρώ.
Μέλος: 400,00 ευρώ έκαστος.
Γραμματέας: 400,00 ευρώ έκαστος.
Υπεύθυνος οικονομικών: 500,00 ευρώ.
Μέλος ομάδας βοηθητικού προσωπικού: 300,00 ευρώ
έκαστος
Δ. Μέλος ομάδας επιτηρητών
14,00 ευρώ για κάθε ημέρα επιτήρησης.
Ε. Μέλος Επιτροπής προφορικής εξέτασης θεωρητικού μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων»: 26,70 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης.
ΣΤ. Βαθμολογικό Κέντρο.
Πρόεδρος: 400,00 ευρώ.
Αντιπρόεδρος: 350,00 ευρώ.
Μέλος: 350,00 ευρώ έκαστος.
Γραμματέας: 300,00 ευρώ.
Μέλος ομάδας βοηθητικού προσωπικού: 250,00 ευρώ
έκαστος.
Ζ. Μέλος ομάδας βαθμολογητών και αναΒαθμολογητών: 
2,00 ευρώ για κάθε γραπτό δοκίμιο.
Η. Εξεταστική Επιτροπή πρακτικού μέρους.
Υπεύθυνος Επιτροπής: 700,00 ευρώ.
Μέλος επιτροπής: 500,00 ευρώ έκαστος.
Μέλος ομάδας εξεταστών: 80,00 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 3 ημέρες.
Βοηθητικό−τεχνικό προσωπικό: 300,00 ευρώ έκαστος.
Θ. Επιτροπές σύνταξης κανονισμών κατάρτισης
Συντονιστής: 300,00 ευρώ.
Μέλος: 300,00 ευρώ έκαστος.
Γραμματέας: 250,00 ευρώ.2. Οι ανωτέρω εφάπαξ αποζημιώσεις καταβάλλονται στο ακέραιο για συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Σε περίπτωση συμμετοχής για μικρότερο
αριθμό ημερών, οι ανωτέρω εφάπαξ αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους κατ’ αναλογία.
 Οι ανωτέρω αναλογούσες αποζημιώσεις δύναται να καταβάλλονται σε δύο (2) ή τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.