ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ... Η ΝΤΡΟΠΟ-ΛΟΓΙΑ


Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΔΙΕΚ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ «ΒΟΜΒΑ» ΜΠΗΚΕ ΨΥΓΕΙΟ!!!!!

Τώρα στόχος η οριστική απόσυρση της ντροπο-λογίας...ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο 35
Ρυθμίσεις ζητημάτων μη τυπικής εκπαίδευσης
1. Στο τέλος της περιπτ. γ της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του ν. 4445/2016 (Α 236), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου για την επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ αρχίζει την 1-9-2017 και
η επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ του εαρινού εξαμήνου 2017 γίνεται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.»29/01/2017 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΔΙΕΚ


08/02/2017 ΑΠΟΣΥΡΣΗ…