ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Δ.ΕΚ.Ε


Σήμερα 28/03/2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση επιτροπής της Κίνησης Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ - Ε.Δ.ΙΕΚ με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Στην συζήτηση που ακολούθησε δόθηκαν εκ μέρους του Προεδρείου του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διευκρινιστικές απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ.

Συγκεκριμένα:
- Σχετικά με το οικονομικό και την πληρωμή των εκπαιδευτών, μας εδόθη η διαβεβαίωση ότι το ταχύτερο δυνατό και σίγουρα εντός του Απριλίου θα εξοφληθούν τα οφειλόμενα του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2011. (Υπενθυμίζουμε ότι η ευθύνη του Ι.Δ.ΕΚ.Ε αρχίζει από τον Ιανουάριο του 2011)
- Η μικρή καθυστέρηση που έχει προκύψει, διαπιστώσαμε ότι οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε δικαιολογημένα τεχνικά προβλήματα που αφορούν την διαδικασία μηχανοργάνωσης.
- Επιβεβαιώσαμε ότι η συχνότητα πληρωμής μετά από αυτήν του Απριλίου θα έχει μηνιαία περιοδικότητα.
- Συμφωνήθηκε  ότι η ωριαία αντιμισθία δεν θα υποστεί καμία άλλη μεταβολή, θα παραμείνει όπως αυτή μεταβλήθηκε ( Οκτώβριος 2010 ) από τον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. και πάντα σε αντιστοιχία με το πτυχίο.  

Σε θέματα που αφορούν την μετάβαση των Ι.Ε.Κ. στην Περιφέρεια, θα υπάρξει νέα ενημερωτική συνάντηση μόλις αποσαφηνιστεί το πλαίσιο διαδικασιών από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.   

Τέλος διαπιστώθηκε η συνεργατική διάθεση εκ μέρους του Ι.Δ.ΕΚ.Ε, έτσι ώστε και για όσο χρονικό διάστημα έχει στην αρμοδιότητα του την λειτουργική και διοικητική μέριμνα των Ι.Ε.Κ., μέσω καινοτόμων προγραμμάτων και διαδικασιών να υπάρξει αναβάθμιση της λειτουργίας των, αλλά και στο να συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών που αφορούν τους εκπαιδευτές.  


                                                 Για το Δ.Σ. του Ε.Δ.ΙΕΚ
      

                                                         ο Πρόεδρος
                                                   Δημήτρης Χαριλάου

                                                     ο Γ. Γραμματέας
                                                 Νεκτάριος Μπεχράκης

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.ΙΕΚ

ΘΕΜΑ:  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.ΙΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Μετά το πέρας της προσωπικής συνάντησης (15/03/2011) του Προέδρου του Ε.Δ.ΙΕΚ με τον συνεργάτη της αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κας Φ. Γεννηματά, την έκδοση του δελτίου τύπου του Υπουργείου Παιδείας και την ενδελεχή ενημέρωση ημών στο πλαίσιο πολλών στοχευμένων διευκρινιστικών ερωτήσεων, προκύπτουν τα κάτωθι:

-         Η πρόθεση αποπληρωμής του συνόλου των εκπαιδευτών του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ αυστηρά εντός του τετραμήνου, συνιστά άμεση προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας έναντι των υπόλοιπων οικονομικών υποχρεώσεων του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.
-         Η απόσπαση υπόσχεσης για άμεση έναρξη των σχετικών διαδικασιών - ενεργειών υπό των ομάδων εργασίας που έχουν για το σκοπό αυτό συσταθεί και αντιστοίχως επωμιστεί την διαχείριση της πληρωμής.
-         Η πρόθεση - προσανατολισμός του Υπουργείου Παιδείας, να προχωρήσει στην αποπληρωμή των εκπαιδευτών των ΙΕΚ, με διακριτό κριτήριο την «ωριμότητα» του φακέλου έκαστου Ι.Ε.Κ.
-         Οι πληρωμές θα έχουν ενιαίο χαρακτήρα και θα γίνουν από το την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, με περιοδικότητα «μηνός».

Το Δ.Σ. του Ε.Δ.ΙΕΚ στο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής ως νομίμου εκπροσώπου των εκπαιδευτών των Δ/ΙΕΚ του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ, διατηρώντας τις επιφυλάξεις του έναντι των ως άνω διαγραφόμενων εξελίξεων, με αίσθημα ευθύνης και ρεαλιστική ματιά, υποχρεούται κριτικά να επισημάνει ότι:

-         Γνωρίζοντας την χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούν οι ενέργειες αποπληρωμής, ήτοι, από την ημέρα εντολής της Υπουργού προς την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Πληρωμών έως και την έναρξη των πληρωμών, για άλλη μία φορά, η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για δεσμευτική έναρξη των πληρωμών στα τέλη του Μαρτίου, εκτιμούμε δυστυχώς, ότι θα τύχει μιας νέας πανηγυρικής διάψευσης.

-         Με δεδομένο ότι μεταξύ των άλλων εμπλέκονται και λοιπές ανεξάρτητες αρχές (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, Πάρεδρος, κλπ) η πεποίθησή μας είναι ότι και αυτή η εμπειρία, θα χαρακτηριστεί δυστυχώς από ανακολουθίες, αοριστολογίες και καθυστερήσεις.-         Η ύπαρξη πολλών Δ/Ι.Ε.Κ. σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Περιφέρεια και των αντίστοιχων παραρτημάτων τους, των οποίων η λειτουργία όλως αναίτια και αδικαιολόγητα, ανακλήθηκε τον Οκτώβριο του 2010, είναι πιθανόν να σταθεί  εμπόδιο για τον αναγκαίο προσδιορισμό και επιβαλλόμενο χαρακτηρισμό των φακέλων των ως άνω Δ/ΙΕΚ, ως «ώριμων», με συνέπεια την συνακόλουθη, αν μη τι άλλο, καθυστέρηση αποπληρωμής μας. Κατόπιν τούτου, προς αποφυγή οποιασδήποτε άσκοπης και αδικαιολόγητης εμπλοκής, προτείνουμε όπως δοθεί άμεση προτεραιότητα στις διαδικασίες που απαιτούν τα συγκεκριμένα Δ/ΙΕΚ, ώστε να αποτραπεί κάθε πιθανή καθυστέρηση.

Με δεδομένη την αδικαιολόγητη καθυστέρηση (18 μήνες από την ανάληψη των κυβερνητικών καθηκόντων της παρούσης κυβέρνησης) και την άρνηση σας να δώσετε λύση σε ένα πρόβλημα που ήδη γνωρίζατε, σε συνδυασμό με την περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα των ημερών (επικείμενες εκλογές, ανασχηματισμός) αλλά και την πανθομολογούμενη οικονομική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, είναι βέβαιο ότι όλα δυστυχώς, προϊδεάζουν για νέες καθυστερήσεις, με άγνωστο μάλιστα τον χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής μας.
Ευχή και ταυτόχρονα προτροπή όλων ημών, να υπερβάλετε εαυτούς και να επισπεύσετε τις απαιτούμενες εκείνες διαδικασίες, ώστε να δοθεί τέλος στη οικονομική ομηρία (3)  ετών, σε χρονικό διάστημα μικρότερο αυτού που επί χάρτου έχετε σχεδιάσει.


Το Δ.Σ. του Ε.Δ.ΙΕΚ, συναισθανόμενο το βάρος της συνολικής του ευθύνης, έναντι των διατελούντων υπό καθεστώς ιδιότυπης ομηρίας συναδέλφων, ήτοι των μελών του Ε.Δ.ΙΕΚ και του συνόλου των συναδέλφων εκπαιδευτών, δεν εφησυχάζει. Διατηρώντας κάθε νόμιμη σχετική επιφύλαξη, δηλώνει την πίστη του στο δίκαιο του αγώνα μας και την πρόθεσή του να παρεμβαίνει δυναμικά, διεκδικητικά και αγωνιστικά μέχρι και την εξόφληση του τελευταίου εκπαιδευτή των Δ/ΙΕΚ.
Ευχή μας αυτή την φορά, αυτός που τελικά θα διαψευστεί, να είμαστε μόνο εμείς και οι σημερινές ή οι αυριανές διοικητικές αρχές εποπτείας των Δ/ΙΕΚ, να μην επαναλάβουν τις πρακτικές των προηγούμενων!!!!.    
   Για το Δ.Σ. του Ε.Δ.ΙΕΚ
 Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Χαριλάου

Ο Γ. Γραμματέας
Νεκτάριος Μπεχράκης


Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

17/03/2011
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Από το πανηγυρικού χαρακτήρα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, πληροφορηθήκαμε ότι επιβάλλεται να είμαστε απολύτως ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι, διότι έπειτα από αδράνεια ετών, κατόρθωσαν να λάβουν πίστωση. Φυσικά, δεν τους είναι… εύκολο να αναφέρουν την ΠΗΓΗ της πίστωσης, διότι για τους ταγούς μας τα πολιτικά παιχνίδια είναι σαν τα δώρα  των νονών τις γιορτές: ιερά.
Ας δούμε λοιπόν τι αναφέρει το υπουργείο (προς έκπληξη όλων εκδίδει κοτζάμ δελτίο Τύπου για κάτι που όπως παραδέχεται… ΕΚΤΙΜΑ ότι θα γίνει σε ΑΟΡΙΣΤΟ χρόνο), αφού προκύπτουν συμπεράσματα και ερωτήματα.
α) Κατ’ αρχήν ξεκινά να θριαμβολογεί για μία λύση που θα έρθει σε ένα πρόβλημα, το οποίο δημιούργησαν οι ίδιοι  μαζί με τους προκατόχους τους . Άρα, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον όχι «πιο», αλλά «πολύ»  σεμνοί. Και δεν είναι.
β) Αυτό το «κύριος όγκος των οφειλών», πώς ακριβώς προσδιορίζεται; Διότι η αποπληρωμή για παράδειγμα του 55-60% των οφειλών, (ποσοστό ειλικρινά όχι τυχαίο…) μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως κύριος όγκος.
γ) Γιατί δεν μας λένε πότε θα εξοφληθούν ΟΛΟΙ και όχι ο «κύριος όγκος», όποιος κι αν είναι αυτός;
δ) Η κοινοποίηση στο υπουργείο έγινε την Παρασκευή 11 Μαρτίου. Με δεδομένη την αργία του Σαββατοκύριακου, πότε πρόλαβαν να συσταθούν ομάδες εργασίας και μάλιστα της τάξης των τριάντα ατόμων;
ε) Αλήθεια, γιατί τριάντα άνθρωποι; Μήπως είναι πολλοί;
στ) Αυτή η ευελιξία της κρατικής μηχανής προσωπικά με κάνει να βουρκώνω από συγκίνηση.
ζ) Η φράση «σε συνέχεια των προσπαθειών» της υπουργού κτλ., όπως και «η αναπληρωτής υπουργός έδωσε εντολή», σημαίνει ότι πρέπει να τους οφείλουμε χάρη για τις προσπάθειες και τις εντολές τους, οι οποίες όμως θα ολοκληρωθούν κατά χρονική  ΕΚΤΙΜΗΣΗ όπως οι ίδιοι αναφέρουν…
η) Ως είθισται σε παρόμοιες περιπτώσεις και προκειμένου να μην ανησυχούμε, ο ύμνος καταλήγει ότι οι πληρωμές των εκπαιδευτών δεν θα γίνονται στο εξής από τον Οργανισμό ΕΟΠΠ, αλλά από την ίδια τη γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Εμ, δεν μας το ‘λεγαν νωρίτερα να μη σκιαζόμασταν;
Υ.Γ.1.Μαθαίνω από πληροφορίες λόγω της διαστροφής του επαγγέλματος, αλλά και όπως διαβάσαμε έφτασαν μέχρι και στη Βουλή(!), ότι κάποιοι χαμαιλέοντες άλλων κομμάτων (από τη μία έως την άλλη άκρη…)εκφράζουν την ένθερμη συμπαράστασή τους στον αγώνα των εκπαιδευτών. Μιλάμε από τη μία πλευρά για ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ απίθανους πολιτικοτυπάκους της πλάκας, έως και στην άλλη πλευρά ψευτοκουλτουριάρηδες, με μόνιμο μότο στα χείλη τους τη λέξη «ενάντια»! Μη μου πείτε, δεν έχουν  ΠΟΛΥ γέλιο;
Υ.Γ.2. Ο Δημήτρης  Χαριλάου ως Πρόεδρος του Ε.Δ.ΙΕΚ το παλεύει με όλες του τις δυνάμεις. Έχω ιδία γνώση και επομένως την υποχρέωση να το δηλώσω, αν και δεν το θέλει ο ίδιος. Συνεπώς, οφείλουμε να στοιχηθούμε όσο και όπως μπορεί ο καθένας από εμάς και φυσικά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες.

Νίκος Σηφάκης
Δημοσιογράφος

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Με την συνάντηση της 15/03/2011 του Προέδρου του Ε.Δ.ΙΕΚ με τον αρμόδιο εκ των συνεργατών της αναπληρωτή Υπουργού κας Φώφης Γεννηματά, υπήρξε ενδελεχείς ενημέρωση και δόθηκαν σχετικές διευκρινήσεις οι οποίες αφορούν την πληρωμή των εκπαιδευτών των Δημοσίων ΙΕΚ.
Προς αποφυγή παρερμηνειών που μπορεί να προκύψουν από δημοσιεύματα ή παραπληροφόρηση, παραθέτουμε το δελτίο τύπου όπως αυτό μας εδόθη από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ 11/03/2011

Μετά από σειρά στοχευμένων ενεργειών του Ε.Δ.ΙΕΚ και την σχετική ερώτηση στην Βουλή (ερώτηση 10489/04-02-2011) σχετικά με το πότε θα πληρωθούν οι εκπαιδευτές των ΙΕΚ, η απάντηση η οποία εδόθη από την αναπληρωτή Υπουργό είναι η ακόλουθη:

« η Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων έχει προωθήσει αίτημα προς το Γ.Λ.Κ. για την εγγραφή πίστωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις προηγουμένων ετών του Ο.Ε.Ε.Κ. συμπεριλαμβανομένων και δαπανών μισθοδοσίας  των εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ.»

Γίνεται αντιληπτό απ’ όλους ότι για άλλη μία φορά αποφεύγεται συστηματικά η Δημόσια δέσμευση για τον ακριβή χρονικό προσδιορισμό εξόφλησης των δεδουλευμένων των εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ.
Αυτή η αδικαιολόγητη και επαναλαμβανόμενη παραπομπή στις καλένδες δημιουργεί ένα επικίνδυνο παιχνίδι μεταξύ της προσμονής και της υπομονής μας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Σε ακολουθία αυτής της μη απάντησης, το Δ.Σ. του Ε.Δ.ΙΕΚ απέστειλε εκ νέου προς την Υπουργό την κάτωθι επιστολή:


ΑΘΗΝΑ:11-03-2011, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 0008
ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Παιδείας
            Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΚΟΙΝ.: Υπουργό κ. Άννα Διαμαντοπούλου
            Αναπληρωτή Υπουργό κ. Φωτεινή Γεννηματά

ΘΕΜΑ: ΑΠΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (που δεν δίνονται)

Για μεγάλο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε με συμπάθεια και ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις όποιες ανακοινώσεις κατά καιρούς έχετε κάνει σχετικά με το θέμα που αφορά στην εξόφληση των δεδουλευμένων των εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ

Η πασιφανής διαπίστωση της κατ εξακολούθηση αναντιστοιχίας πράξεων και λόγων, για μια ακόμη φορά έρχεται να διαψεύσει τις δημόσιες τοποθετήσεις σας και να ενισχύσει την άποψη μας για αποτυχία στην διαχείριση σημαντικών προβλημάτων μεταξύ των οποίων και αυτό της αποκατάστασης του Δημόσιου οικονομικού σας χρέους απέναντι στους εκπαιδευτές των Δημοσίων ΙΕΚ, παρατείνοντας και ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ανησυχία για το προδιαγραφόμενο άδηλο μέλλον, όχι μόνο των εκπαιδευτών αλλά και αυτής της ίδιας της χώρας.
Η θηλιά η οποία είναι πλέον περασμένη στο λαιμό μας σε συνδυασμό με την ύφεση και την διαπιστωμένη απουσία συγκροτημένης πολιτικής βούλησης ώστε να δοθεί άμεση λύση στο εδώ και 3 χρόνια πρόβλημα μας, το οποίο απαράδεκτα εξακολουθείτε να διαιωνίζετε, μας καθιστά υπόχρεους, διακατεχόμενοι από αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη του Ε.Δ.ΙΕΚ αλλά και σε όλους τους συνάδελφους εκπαιδευτές γενικότερα, να σταθούμε εφεξής απέναντι σας με δεδομένη την κριτική στάση μας.     

Με αυτό το ήδη θολά διαμορφωμένο τοπίο, μπορείτε κ. Αναπληρωτή Υπουργέ να μας απαντήσετε στα εξής απλά ερωτήματα μας :

1.       Γιατί είναι ακόμα αναπάντητο το ερώτημα που υποβάλαμε με την επιστολή μας;      ( αρ. πρωτ.:663/25-01-2011)
2.       Η απάντηση που δώσατε: « Η Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων έχει προωθήσει αίτημα προς το Γ.Λ.Κ. για την εγγραφή πίστωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις προηγουμένων ετών του Ο.Ε.Ε.Κ. συμπεριλαμβανομένων και δαπανών μισθοδοσίας των εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ.» στο προς εσάς υποβληθέν ερώτημα στην Βουλή μετά από ενέργειες του Ε.Δ.ΙΕΚ ( Ερώτηση 10489/04-02-2011, «Πότε σκοπεύετε να πληρώσετε τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς»), αλήθεια σε τι απαντάει;
3.       Μπορείτε να μας διευκρινίσετε πως εννοείτε την «αναβάθμιση λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.» (δήλωση της Υπουργού 01/09/2010) με απλήρωτους εκπαιδευτές;
4.       Πού αναλίσκονται τα ποσά από τα δίδακτρα των Καταρτιζομένων;
5.       Πού αναλίσκονται τα ποσά της Ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης;
6.       Σύμφωνα με τα λεγόμενα των συνεργατών σας, …εάν και εφόσον…, η πληρωμή θα είναι «σταδιακή».  Πώς αυτή την εννοείτε;  Με ποια κριτήρια θα προηγηθούν κάποια ΙΕΚ έναντι άλλων;
7.       Ποιο θα είναι το βάθος χρόνου αυτής της σταδιακής πληρωμής έως και την εξόφληση και του τελευταίου Ι.Ε.Κ. – εκπαιδευτή;
8.       Μπορείτε να μας διευκρινίσετε εάν στο αίτημα πίστωσης προς το Γ.Λ.Κ. έχει συμπεριληφθεί ποσό που καλύπτει τις οφειλές του Ο.Ε.Ε.Κ. έως τον Ιούνιο του 2010 ή έως τον Δεκέμβριο του 2010;
9.       Επιτέλους μπορείτε να συγκεκριμενοποιήσετε τον χρονικό προσδιορισμό που θα ξεκινήσει η εξόφληση μας; Πάγιο και επιτακτικό αίτημα 10000 ανθρώπων.
10.  Τέλος απαντήστε μας Κα Υπουργέ με ένα απλό «ναι» ή «όχι» στην απορία μας:                                                                                 
Εσείς είστε απλήρωτη για 32 συνεχόμενους μήνες;;;;

Κα Υπουργέ, περιμένοντας την απάντηση των ερωτημάτων μας, θέλουμε να γνωρίζετε ότι οι αόριστες και γενικόλογες υποσχέσεις που εισπράττουμε έως σήμερα ούτε μας συγκινούν, ούτε μας πείθουν, ούτε μας καλύπτουν πλέον.

Σας καλούμε την ύστατη στιγμή να δώσετε άμεση λύση – σήμερα - και να εγκαταλείψετε επιλογές σκοπιμοτήτων που επιβαρύνουν και οδηγούν σε περαιτέρω κοινωνική, οικονομική εξαθλίωση αλλά και σε αδιέξοδα με απρόβλεπτες συνέπειες σε μια εποχή παρατεταμένης κρίσης της χώρας μας.  

                                          Για το Ε.Δ.ΙΕΚ
     Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γ. Γραμματέας
Δημήτρης Χαριλάου                                                Νεκτάριος Μπεχράκης


Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι το Δ.Σ. του Ε.Δ.ΙΕΚ με καθημερινές προσωπικές παρεμβάσεις και συναντήσεις τόσο με τους συνεργάτες της αναπληρώτριας Υπουργού οι οποίοι διαχειρίζονται την οικονομική εκκρεμότητα μας, όσο και με τους αντίστοιχους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ασκεί κάθε δυνατή έννομη πίεση για την ευνοϊκή επίλυση του θέματος.
Πληροφοριακά σε σημερινή (11-03-2011) επαφή του Γ. Γραμματέα του Ε.Δ.ΙΕΚ με το Γ.Λ.Κ. έλαβε ως απάντηση σε σχετικό ερώτημα του ότι ο κύκλος των υπογραφών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.