ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-14 Β!


Ολοκληρώθηκε η καταβολή των δεδουλευμένων του φθινοπωρινού εξαμήνου 2013 - 14 Β! για όσους αμείβονται με ΑΕΔ, εντός των προσεχών ημερών θα ολοκληρωθεί και η πληρωμή όσων αμείβονται με ΑΠΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΕΚ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 6/24.1.2014
Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια
Αθήνα 24 / 1 /2014
Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
: Δεμίρης Α.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
: 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 6

ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια »

Σχετ. : Η υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 61/13 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Ά/17-9-2013) με τις οποίες ρυθμίστηκε το καθεστώς υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των απασχολουμένων ως εκπαιδευτές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια.

Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων προέκυψε ανάγκη να παρασχεθούν περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος και ιδιαίτερα οδηγίες για τη συμπλήρωση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

Κατόπιν τούτου θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4186/2013 ρυθμίζεται κατά τρόπο ειδικό και χωρίς τους περιορισμούς και τις προβλέψεις των άρθρων 5 του ΑΝ.1846/1951 και 39 & 43 του Ν.2084/1992, η ασφάλιση των απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια που παρέχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό έργο, ενώ δεν θίγεται το καθεστώς ασφάλισης του λοιπού, πλην εκπαιδευτικού, προσωπικού των ανωτέρω εκπαιδευτικών Φορέων.

Κατά συνέπεια, από 17-9-2013 (ημερομηνία εφαρμογής του ν. 4186/2013 ) οι παρέχοντες κατά κύριο επάγγελμα εκπαιδευτικό έργο σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) , Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ) , Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951 (γενικές διατάξεις) .

Εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

• Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται λόγω ιδιότητας στην κύρια ασφάλιση άλλου φορέα και

• Όσοι παρέχουν την εργασία τους αυτή ως συγκύριο επάγγελμα, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 5 του ΑΝ.1846/1951 και των άρθρων 39 και 43 του Ν.2084/1992 περί παράλληλης ασφάλισης.

Επειδή με τον ανωτέρω κοινοποιούμενο νόμο τίθεται ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ιδρύματος η παροχή κατά κύριο επάγγελμα εκπαιδευτικού έργου σε ΙΕΚ,ΚΕΚ, κλπ., δεν καθορίζονται όμως τα διακριτικά γνωρίσματα αυτού, και δεδομένου ότι, στην πράξη εμφανίζονται περιπτώσεις προσώπων που επιχειρούν βιοποριστικές δραστηριότητες υπαγόμενες σε πολλούς τομείς παραλλήλως, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική δικαστηριακή νομολογία, για τη διάκριση στις περιπτώσεις αυτές του κυρίου από το παρεπόμενο επάγγελμα, θα πρέπει να ερευνάται ποιο αποτελεί τη βασική επαγγελματική ενασχόληση από άποψη διατεθειμένου χρόνου, προσδιορίζει την επαγγελματική συνείδηση και την κοινωνική θέση του προσώπου και από ποιο επάγγελμα προσπορίζεται ο εργαζόμενος τα περισσότερα οικονομικά μέσα.

Ετυμολογικά, η έννοια της λέξης «συγκύριο» οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία υφίστανται ισομερώς για αμφότερα τα επαγγέλματα .Δεδομένου όμως ότι στην πράξη δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν επαγγέλματα από τα οποία ο εργαζόμενος να κερδίζει ακριβώς τα ίδια οικονομικά οφέλη μέσα στον ίδιο χρόνο, στη συγκεκριμένη περίπτωση και σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη, θεωρούμε ότι μέσα στην έννοια του συγκύριου επαγγέλματος εμπεριέχεται και η έννοια του παρεπόμενου επαγγέλματος .

Για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα:

1. Ασφαλισμένος ο οποίος λόγω ιδιότητας υπάγεται στην κύρια ασφάλιση άλλου φορέα (π.χ. μηχανικός υπαγόμενος στο ΤΣΜΕΜΕ , ιατρός υπαγόμενος στο ΤΣΑΥ, δικηγόρος υπαγόμενος στο Ταμείο Νομικών) ο οποίος παράλληλα απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λ.π. για την απασχόλησή τους αυτή εξαιρείται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 31 του ν.4186/2013.

2. Εκπαιδευτής σε ένα ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. ο οποίος παράλληλα απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε άλλο ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. υπάγεται στην ασφάλιση του Ιδρύματος αφού παρέχει κατά κύριο επάγγελμα εκπαιδευτικό έργο στους φορείς αυτούς, ασφαλίζεται δε σύμφωνα με τις διατάξεις περί πολλαπλής απασχόλησης.

3. Ασφαλισμένος ο οποίος λόγω απασχόλησης υπάγεται στην κύρια ασφάλιση άλλου φορέα (π.χ. επαγγελματίας υπαγόμενος στον ΟΑΕΕ, αγρότης υπαγόμενος στον ΟΓΑ κ.λ.π) ο οποίος παράλληλα απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λ.π. για την απασχόλησή του αυτή εξαιρείται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού παρέχει την εργασία του αυτή ως συγκύριο επάγγελμα.

4. Δημόσιος υπάλληλος (π.χ. υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού κ.λ.π.) , ο οποίος παράλληλα με την υπηρεσία του αυτή, απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. εξαιρείται για την απασχόλησή του αυτή από την ασφάλιση του Ιδρύματος, αφενός επειδή υπάγεται στην ασφαλιστική προστασία του Δημοσίου, αφετέρου δε επειδή παρέχει την εργασία του ως εκπαιδευτής ως συγκύριο επάγγελμα.

5. Δημόσιος υπάλληλος (π.χ. καθηγητής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.λ.π.), ο οποίος παράλληλα με την υπηρεσία του αυτή, απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. εξαιρείται για την απασχόλησή του αυτή από την ασφάλιση του Ιδρύματος για τους ίδιους ως άνω λόγους.

6. Συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του Δημοσίου κ.λ.π. που απασχολούνται και ως εκπαιδευτές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λ.π. υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος για την απασχόλησή τους αυτή , δεδομένου ότι η ύπαρξη στα πρόσωπα αυτά και της ιδιότητας του συνταξιούχου η οποία δεν συνιστά άσκηση εργασίας ή επαγγέλματος, δεν κωλύει την ασφάλιση.

7. Εξυπακούεται ότι, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( π.χ. χάσουν την ιδιότητα με την οποία είχαν ασφαλιστεί στο άλλο Ταμείο κ.λ.π.), θα υπαχθούν κανονικά στην ασφάλιση του Ιδρύματος για την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτές.

Ο δε ασφαλισμένος υποχρεούται με υπεύθυνη δήλωσή του να γνωστοποιεί στον εργοδότη του ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους εξαιρείτο από την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΑΚΑΓΕ

Για τους απασχολούμενους στα ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λ.π. που σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την απασχόλησή τους αυτή εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλεται από 17-9- 2013 εισφορά 10% επί των μικτών αποδοχών τους, υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.).

Η εισφορά αυτή βαρύνει ισόποσα τον εργοδότη και τον απασχολούμενο, αναλυόμενη δε σε ποσοστό 5% και 5% αντίστοιχα.

Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω κράτηση υπέρ Α.Κ.Α.ΓΕ. δεν αποτελεί ασφαλιστική εισφορά και κατά συνέπεια δεν αποδίδει ημέρες ασφάλισης στους απασχολούμενους.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ταυτόχρονα και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών με τις τρέχουσες εισφορές κάθε μισθολογικής περιόδου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής, επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και αναζητείται κατά τα ισχύοντα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ (Ε.Β.Κ.Ν.Π.) - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΠΔ) - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Οι απασχολούμενοι ως εκπαιδευτές σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών , Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια είτε υπάγονται για την απασχόλησή τους αυτή στην ασφάλιση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4186/2013 είτε όχι, θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΜΑ) .

Κατά συνέπεια όσοι δεν έχουν απογραφεί θα πρέπει να αποτανθούν στα αρμόδια Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους ή του τόπου απασχόλησης προκειμένου να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.

Επισημαίνεται ότι οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ειδικό Βιβλίο ( Ε.Β.Κ.Ν.Π ) που τηρείται στην επιχείρηση τους ανωτέρω απασχολουμένους (Εγκ. 95/2004 του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν τα ανωτέρω πρόσωπα με υποχρέωση καταβολής, της εισφοράς 10% υπέρ ΑΚΑΓΕ, θα πρέπει να συνυποβάλλουν με την Κανονική (01) Α.Π.Δ. (στις προθεσμίες που ορίζονται με τις σχετικές Εγκυκλίους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) όλους τους απασχολούμενους και τους ανωτέρω εκπαιδευτές, από 17/9/2013 και εφεξής.

Προκειμένου να γίνει ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων, στις ΑΠΔ των εργοδοτών, θα πρέπει να καταχωρούνται τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία των απασχολουμένων, ανά απασχολούμενο, με το σύνολο των αποδοχών τους, ενώ τα ειδικά πεδία θα καταχωρούνται ως εξής:

ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
18
ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ/Κ Α.Δ.
.......... / 8011-8014
8021-8024 8033-8034
30
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
332090
32
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
1720
36
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
98
37
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΟ


Κατ’ εξαίρεση, οι απασχολούμενοι ως εκπαιδευτές για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ, μισθολογικής περιόδου από 17/9/2013 έως και 28/02/2014 και μόνο για την συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο θα υποβληθούν με την Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου 2/2014 σε μια εγγραφή ένα απασχολούμενο, με το σύνολο των αποδοχών της περιόδου (17/9/2013 – 28/02/2014), τις εισφορές από αντιστοιχούν στο σύνολο των αποδοχών και με καταχώρηση στα πεδία, από ημερομηνία απασχόλησης – έως ημερομηνία απασχόλησης, της περιόδου υποχρέωσης καταβολής.

Για παράδειγμα εκπαιδευτής που έχει προσληφθεί από 10/09/2013 και απασχολείται έως και 28/02/2014, στην Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου 02/2014,(εκτός των πεδίων 19-29 που αφορούν τα στοιχεία ασφαλισμένου και είδος απασχόλησης που θα καταχωρηθούν ανάλογα ), θα πρέπει να καταχωρηθεί ως εξής:


ΠΕΔΙΑ Α.Π.Δ.
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
18
ΑΡ.ΠΑΡΑΡΤ/Κ Α.Δ.
.......... / π.χ 8011
30
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
332090
32
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
1720
33
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
02/2014
34
ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.
17/09/2013
35
ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ
28/02/2014
36
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
98
37
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΟ
39
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Σύνολο αποδοχών περιόδου 17/09/2013 - 28/02/2014
40
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Το γινόμενο αποδοχών επί 5%
41
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Το γινόμενο αποδοχών επί 5%
42
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Το άθροισμα των πεδίων 40 & 41
46
ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Το άθροισμα των πεδίων 40 & 41

Διευκρινίζεται ότι για τις επόμενες μισθολογικές περιόδους (3/2014 και εφεξής ) στα πεδία 34 & 35 (από ημερομηνία απασχόλησης – έως ημερομηνία απασχόλησης) της Α.Π.Δ δεν θα απαιτείται καταχώρηση και η δήλωση στην Α.Π.Δ θα γίνετε σε μηνιαία βάση.

Οι εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) που αφορούν στους εν λόγω εργαζόμενους και αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικής περιόδου 9/2013,10/2013,11/2013,12/2013,1/2014 & 2/2014, και υποβληθούν στην Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου 2/2014, κατ’ εξαίρεση θα καταβληθούν μέχρι 31/3/2014.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κατά τα γνωστά.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑΤΙΚΟ ΑΣΤΕΙΟ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Προς: Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
           κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα
Κοιν.: - Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
           - Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
           - Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
           - Όλα τα ΙΕΚ
 
Για άλλη μια φορά με μία ακόμα αιφνιδιαστική και άκαιρη χρονικά απόφαση σας έρχεστε και προκαταλαμβάνετε εξαπίνης όλη την εκπαιδευτική "κοινότητα" των Δημοσίων ΙΕΚ θέτοντας το θεσμό σε δυσλειτουργία.
 
Στα πλαίσια της επικαλούμενης αναμόρφωσης και χωρίς να λάβετε υπόψη σας  τις ιδιαιτερότητες της Κατάρτισης αλλά κυρίως τις επιπτώσεις της απόφασης σας στους  εμπλεκόμενους σε αυτή ήτοι: Καταρτιζόμενοι, Εκπαιδευτές, Δ/σεις ΙΕΚ αποφασίζετε να αλλάξετε τα ωρολόγια προγράμματα σπουδών και ενώ το εαρινό εξάμηνο 2014Α! βρίσκεται στην 5η εβδομάδα λειτουργίας του και είναι ήδη βεβαρημένο από την προηγούμενη πρόσφατη αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος προς δύο άξονες σπουδών (παλιές - νέες ειδικότητες, αναπληρώσεις προγραμματισμένες και μη - εκλογές κ.τ.λ.)

Τα επακόλουθα της απόφασης σας έχουν ως αποτέλεσμα:

- να χάσουν αιφνιδιαστικά την εργασία τους οι εκπαιδευτές των ΙΕΚ

- να ανατραπεί ο επαγγελματικός προγραμματισμός των εκπαιδευτών

- να δημιουργηθεί δυσαρμονία σε επίπεδο εξετάσεων

- να ανατραπεί ο σπουδαστικός προγραμματισμός των καταρτιζομένων η πλειονότης  των οποίων είναι ενήλικες και ταυτόχρονα εργαζόμενοι.

- να δημιουργηθεί πιθανό πρόβλημα στις βάσεις δεδομένων και πληροφοριακό σύστημα μισθοδοσίας των εκπαιδευτών (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) με ότι αυτό συνεπάγεται.

 Προς τούτο ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ και ζητούμε την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ της απόφασης να εφαρμοστεί την παρούσα χρονική στιγμή (από 01/04/2014) η όποια αλλαγή ωρολογίου προγράμματος και να μετατεθεί για το επόμενο εξάμηνο κατάρτισης ώστε:

- να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και ήδη προσχεδιασμένη εκπαιδευτική περίοδος

- οι εκπαιδευτές να μην απολέσουν έστω και αυτό το πενιχρό εισόδημα τους που προέρχεται από τα ΙΕΚ, στο οποίο έχουν υπολογίσει και έχουν προγραμματίσει.

- να γίνει σωστότερος, ορθολογικότερος προγραμματισμός. Να λάβετε υπόψη το δεδομένο ότι στις νέες ειδικότητες δεν υπάρχουν καν Οδηγοί Σπουδών.

- η οποιαδήποτε σοβαρή και κυρίως ορθολογικά μελετημένη αναμόρφωση γίνεται από την βάση προς την κορυφή και είθισται να πραγματοποιείται πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου για ευνόητους λόγους που συνάδουν με την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Είμαστε σίγουροι ότι σας διακατέχει η δέουσα ευαισθησία αλλά και η πολιτική ευθιξία ώστε να ανακαλέσετε διορθωτικά την απόφαση σας άμεσα.