ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2944

Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των........

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
2.1 Μέλος επιτροπής ειδικών επιστημόνων: 30 Ευρώ (για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 5 ημέρες ανά μήνα)

3.4 Επιτηρητής: 15 Ευρώ έκαστος (για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες ανά μήνα)

3.5 Μέλος επιτροπής προφορικής εξέτασης θεωρητικού μέρους "φυσικώς αδυνάτων": 20 Ευρώ έκαστος (για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 5 ημέρες ανά μήνα)

4.6 Μέλος επιτροπής εξέτασης Πρακτικού μέρους: 50 Ευρώ έκαστος (για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 4 ημέρες ανά μήνα)

6.4 Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές: 1,80 Ευρώ έκαστος (για κάθε γραπτό δοκίμιο και μέχρι 150 γραπτά δοκίμια)