ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - ΕΟΠΠΕΠ
    ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 04/04/2015

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΕΟΠΠΕΠ

Το ΚΕΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (Κωδ. Πιστοποίησης 2000005) με την υποστήριξη του Ε.Δ.ΙΕΚ διοργανώνει προπαρασκευαστικό σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την συμμετοχή στην διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ που θα διεξαχθεί το 2015.

Ως γνωστό με βάση το νόμο 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013) και 4823 (ΦΕΚ 189Α!/10-09-2014) εφεξής δικαίωμα πρόσληψης στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας θα έχουν οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών και πιστοποιημένοι στο επίπεδο Β του πρώην ΕΚΕΠΙΣ, σε εφαρμογή της υπ' αριθ. ΓΠ/20082/23-10-2012 Υπουργικής απόφασης "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης" (ΦΕΚ 2844/Β/2012).

Σύμφωνα με ανακοίνωση (22/01/2015) του ΕΟΠΠΕΠ και τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.7 του Νόμου 4823/2014, ΦΕΚ 189Α! 10-09-2014, θα ισχύσουν από 01/09/2015 και η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια θα αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου ο/η εκπαιδευτής να μετάσχει σε προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

 ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν και ενταχθούν στο αντίστοιχο μητρώο ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων με τις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ  και θα διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

ΣΚΟΠΟΣ: Η βελτίωση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η ειδικευμένη εκπαίδευση στην συγκεκριμένη θεματολογία που απαιτούνται για την επιτυχία τόσο στις γραπτές εξετάσεις όσο και στην μικροδιδασκαλία στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
(Με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα Εκπαιδευτής Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ)

- Αλληλογνωριμία, στόχοι προγράμματος, διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου.

- Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, χαρακτηριστικά ενηλίκων, αρχές μάθησης ενηλίκων, ο ρόλος του εκπαιδευτή

- Μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών

- Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης

- Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας

- Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου, αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας

- Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)

- Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

- Σχεδιασμός 20΄μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους

- Αξιολόγηση διδακτικού έργου (μοντέλα, τύποι, τεχνικές)

- Παρουσίαση 20΄μικροδιδασκαλιών από τους εκπαιδευόμενους

- Ανάλυση θεωρητικής θεματολογίας της τράπεζας θεμάτων


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 130 διδακτικές ώρες

Οι 50 ώρες θα πραγματοποιηθούν σε εκπαιδευτικές συναντήσεις δια ζώσης

(3 Σαββατοκύριακα) και 80 ώρες πρακτική άσκηση - εκπόνηση εργασιών με εξ αποστάσεως

υποστήριξη από τον εκπαιδευτή.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

1. 04/04/2015

    Σαββατοκύριακα συναντήσεων: 4,5/04/2015 (1η Συνάντηση)

                                          18,19/04/2015 (2η Συνάντηση)

                                          9,10/05/2015 (3η Συνάντηση)

ώρες διεξαγωγής 09:00 - 18:00. (1ώρα διάλλειμα - γεύμα)

 Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 130 ωρών στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι εμπειρότεροι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών Ενηλίκων, πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ Ε.Δ.ΙΕΚ: 290 € ανά συμμετοχή

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό αυτό έως και μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία έναρξης κάθε σεμιναρίου (έως 27/ Μαρτίου 2015) στον Τραπεζικό Λογαριασμό : ΙΒΑΝ: GR 480140441002002004708 Τράπεζα: ALPHA BANK  Δικαιούχος του λογαριασμού:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ.ΧΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε           Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσετε στην αιτιολογία να αναγράψετε το "ονοματεπώνυμό σας" και την λέξη «Σεμινάριο Εκπαιδευτών».

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΕΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

                          Καπλανών 8, Τ.Κ. 10680, Αθήνα (Νομική Σχολή)

                          www.kekergastiri.com

                          κα Όλγα Φυσεντζίδου  Τηλ.:210.3645417 και 210.3608632

                          email: info@kekergastiri.gr

 

Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής: Κάνετε κλικ εδώ