ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΝΕΔΙΒΙΜ


ΣΧΕΤ.: 1) Υ.Σ. αριθμ. 108.6/179/15-12-2014 της ΔΔΟΥ
           2) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 729/19-01-2015 έγγραφο της ΝΥ 

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι όσοι εκπαιδευτές απασχολούνται σε προγράμματα ΔΙΕΚ και ΣΕΚ και ταυτόχρονα σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα υπό την ίδια ιδιότητα, δεν μπορούν να αμείβονται με τίτλο κτήσης. Σύμφωνα με το ΚΦΑΣ/2014 και τις διατάξεις του Ν.4172/2013 δεν θεωρείται ότι παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τρόπο περιστασιακό.
 Η αμοιβή με τίτλο κτήσης δικαιολογείται μόνο εφόσον κατέχουν πλήρη ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο το οποίο όμως πρέπει να αποδεικνύεται σε κάθε πληρωμή τους. Οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να απευθυνθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε δήλωση έναρξης επιτηδεύματος και να ζητήσουν την νόμιμη απαλλαγή τους από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ στην περίπτωση που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Οι απασχολούμενοι σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που καταρτίζει και υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υποχρεούνται να εκδίδουν ΑΠΥ και να ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε ΟΑΕΕ, εφόσον παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τρόπο συστηματικό και συνεχή βάσει των όρων των συμβάσεών τους.
Προκειμένου να μην διαταραχτεί η ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων, στις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές ως έχουν μέχρι σήμερα. Παρακαλούνται οι Ομάδες Έργων όπως προβούν στην απαραίτητη ενέργειες στις νέες συμβάσεις που θα ακολουθήσουν.