ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ Η ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ Δ.ΙΕΚ


Προς:  Πρόεδρο ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
          Δ/ση ομάδας Έργου ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ
Κοιν.: Δ/ση Οικονομικού ΙΝΕΔΙΒΙΜ
         Δ/ση ΓΓ Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

κ. Πρόεδρε

Σε συνεννόηση η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του Ε.Δ.ΙΕΚ και Δ/σης του Ο.Α.Ε.Δ,  προς διευκόλυνση εγγραφής των εκπαιδευτών στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., παρακάμφθει  η υποχρέωση υποβολής της σύμβασης του 2018 Α!, όμως είναι απαιτητά:

-        Η σύμβαση του 2017 Β!
-        Τα ένσημα (Α.Π.Δ.) της περιόδου Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018
-        Βεβαίωση Ανάθεσης Έργου από τον εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται ρητώς η απόφαση έγκρισης για την σύμβαση του 2018 Α! και η χρονική διάρκεια απασχόλησης του εκπαιδευτή (από…., έως….)

κ. Πρόεδρε   

-  Επισημαίνουμε ότι έως και σήμερα δεν έχουμε παραλάβει τις συμβάσεις του 2017 Β!
-  Δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και τα αντίστοιχα ένσημα
-  Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι κάθε ημέρα καθυστέρησης εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Δ., ελλείψει των ως άνω δικαιολογητικών συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος για τον εκπαιδευτή, μια και το επίδομα δεν έχει αναδρομική ισχύ. 
- Ο απαιτούμενος χρόνος τακτοποίησης ενός φακέλου χωρίς εκκρεμότητες, έως την έγκριση του επιδόματος ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στους δύο (2) μήνες, με ότι αυτό συνεπάγεται.   

Ως εκ τούτων παρακαλούμε για:

-        Την άμεση διευθέτηση και την αποστολή των συμβάσεων του 2017 Β! στα Δ.ΙΕΚ έως και τις 03/07/2018
-        Την συνεννόηση με τα Δ.ΙΕΚ για την έκδοση των βεβαιώσεων ανάθεσης έργου.
-        Την άμεση τακτοποίηση της συμβατικής υποχρέωσης σας για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

κ. Πρόεδρε
στην συνάντηση της 26/06/2018 που πραγματοποιήθηκε στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με την Διεύθυνση έργου και Οικονομικού λάβαμε την ρητή δέσμευση για έγγραφη ενημέρωση στα κάτωθι ερωτήματα μας και επίδοση ακριβούς  χρονοδιαγράμματος ως προς:

-        Την καταβολή των δεδουλευμένων του 2018 Α! (η δέσμευση σας με το δελτίο τύπου της 17/05/2018, ισχύει;)
-        Την πληρωμή των ΜΗ πιστοποιημένων
-        Την πληρωμή των αμειβόμενων με Α.Π.Υ. 
-        Την πληρωμή εκπαιδευτών που εκκρεμούν από το 2017 Β!
-        Την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο φάκελος στο Ο.Α.Ε.Δ.

Εν αναμονή του χρονοδιαγράμματος και των απαιτούμενων εκ μέρους σας ενεργειών, επιφυλασσόμεθα. Η δεσμευτική απάντηση σας θα συμβάλει προκειμένου να ομαλοποιηθεί η δυσάρεστη κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή στα Δ.ΙΕΚ. και για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν οι εκπαιδευτές.