ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να συμμετέχουν σε κοινή δράση στην διεκδίκηση των στόχων, στην διασφάλιση των κεκτημένων μας.ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Να εγγραφούν μέλη στο Ε.Δ.ΙΕΚ. Η μαζική συμμετοχή αποτελεί την δύναμη στις διεκδικήσεις μας.- ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ, "κλικ"... "ΜΕΛΟΣ"- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε.Δ.ΙΕΚ, "κλικ"..."ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

να επικοινωνούν μαζί μας.(ekpediek@gmail.com)Στείλτε μας την άποψη σας, το σχόλιο σας, τις ιδέες σας για θέματα που αφορούν τα ΙΕΚ, την Επαγγελματική Κατάρτιση, την δια Βίου Μάθηση.

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1 / 28.12.2010:
Αγαπητοί συνεργάτες,

Όπως γνωρίζετε από τις 21/12/2010 ο ‘Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης’ (Ο.Ε.Ε.Κ.), ο οργανισμός που θεμελίωσε και καθιέρωσε το θεσμό της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, έκλεισε τον κύκλο του και έπαψε πλέον να υφίσταται.
Τούτο προβλεπόταν με βάση τον νόμο ν. 3879/2010 για την Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και επιτελέστηκε με την δημοσίευση του υπ’ αριθμ. 405/ 21-12-2010 ΦΕΚ, το οποίο αφορά στη «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)».
Σε συνέχεια τούτου σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Η μεταφορά τεχνογνωσίας και αρμοδιοτήτων του Ο.Ε.Ε.Κ.
H πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία του Ο.Ε.Ε.Κ., μεταφέρονται:
 Αφενός στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης που θα έχει ως αρμοδιότητά της το έργο του σχεδιασμού και της εποπτείας της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης -επιπλέον εκείνου της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
 Αφετέρου στο νεοσύστατο Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) που θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και στην πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στη χώρα μας.
Η μεταφορά των Δημόσιων Ι.Ε.Κ.
 Με βάση το νόμο 3879/2010 και μετά την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. τα δημόσια Ι.Ε.Κ. του καταργούμενου Ο.Ε.Ε.Κ. αποτελούν πλέον μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
 Από τον Ιούλιο του 2011, με βάση το παραπάνω νομοθετικό αυτό πλαίσιο την ευθύνη της λειτουργίας και διαχείρισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης θα αναλάβουν μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και τούτο καθώς βασική πολιτική επιλογή που διαπερνά και αυτό το νόμο είναι η αποκέντρωση και η ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών και των δήμων.
 Στο μεταβατικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων με τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, τη λειτουργία και διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. θα αναλάβουν μέσα από προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ο Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.).

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και έχει ως βασικό σκοπό την Τεχνολογική και Επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και την υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση αναλαμβάνει άμεσα την διαχείριση των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.
Η λειτουργία & διαχείριση των Δημόσιων Ι.Ε.Κ.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 Όσον αφορά σε θέματα διοικητικής φύσεως (προσωπικό κλπ) θα απευθύνεστε στην Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (τηλ. 213.1311644).
 Στο μεταξύ θα σας σταλούν άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το νέο λογότυπο που θα χρησιμοποιείτε από εδώ και στο εξής για τα έγγραφά σας, καθώς επίσης και νέες σφραγίδες (θα αποσυρθούν οι παλαιές).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
 Προς το παρόν και μέχρι νεώτερης οδηγίας, όσον αφορά στα εκπαιδευτικά θέματα, συνεχίζετε να αναφέρεστε και να επικοινωνείτε με το ‘Τμήμα Σπουδαστικών Θεμάτων’ του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.
 Στο μεταξύ σας ενημερώνουμε ότι η κατάρτιση για το Β’ εξάμηνο θα ξεκινήσει κανονικά στις 15/2/2001.
 Ωστόσο δεν θα υπάρξει δημοσίευση νέων ειδικοτήτων, ενώ θα γίνει κανονικά η δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους Εκπαιδευτές.
ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
 Στις αμέσως επόμενες μέρες θα σας αποσταλεί από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) αναλυτική εγκύκλιος για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δημόσιων
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
 Στο μεταξύ και ώσπου να λάβετε τη σχετική εγκύκλιο από το ΙΔΕΚΕ, υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η προφορική εντολή σύμφωνα με την οποία από τις 22/12/2010 έως και τις 3/1/2011να μην
πραγματοποιήσετε καμία δαπάνη.
Επιπλέον, σχετικά με τις οικονομικές εκκρεμότητες του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. και των Ι.Ε.Κ. σας ενημερώνουμε και σας καλούμε ώστε τούτες να μην αποστέλλονται προς το παρόν.

Προς τούτο θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για την διαδικασία διεκπεραίωσης και εξόφλησης.Αποστέλλω σε όλους σας ευχές για υγεία και δημιουργικότητα, σας καλωσορίζω στη νέα εποχή για τη διά βίου μάθηση στη χώρα μας και σας καλώ να δώσουμε τον αγώνα για την αναβάπτιση και την περεταίρω ανάπτυξη της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.
 
Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης
Ευθύμιος Μπάκας